KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. Det velges også et medlem fra Samfunnsbedriftene.

Fylkesstyrets oppgave er å tilrettelegge og forestå den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå. Fylkesstyret skal også bidra til medlemsforankring og gir uttalelser i viktige saker. 

Fylkesstyrets medlemmer med varamedlemmer fra kommuner og fylkeskommuner blir valgt blant landstingsdelegatene fra fylket og deres varadelegater.

Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal 2024-2027

Pressebilder av fylkesstyreleder og nestleder 

Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal 2023

Fylkesmøtet i Møre og Romsdal

Kommunedirektørutvalget i Møre og Romsdal