Ressursene er fritt tilgjengelige for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Innlogging kreves i hovedsak ikke. Ønsker du å bruke ressursen som kompetansestyringsverktøy, så kopierer du ressursen inn i eget kursoppsett.

Mange har bidratt med innhold

Flere kommuner har bidratt direkte med ressurser til arbeidet med fagfornyelsen. Videre er ressursene produsert i samarbeid med anerkjente fagmiljøer og -personer, blant annet; Ontario/University of Toronto, KS Konsulent, Dag Langfjæran, Universitet i Sørøst-Norge, Knut Roald, Thomas Nordahl, Øyvind Kvello, Torgeir Waterhouse, Yngve Lindvik, Johan From og Erling Lien Barlindhaug.

Lederprogrammet Learning walks, utarbeidet i samarbeid med fagmiljø i Toronto, er gjennomført i 41 kommuner og fylkeskommuner  i perioden 2014-2019. Arbeidet presenteres forøvrig av KS BTV og kommuner på to store internasjonale utdanningskonferanser, ICSEI og AERA, i løpet av 2019.

Ønsker du å dele ressurser fra din kommune/fylkeskommune eller fagmiljø eller ønsker du mer informasjon, kontakt  ann-kariin.iversen@ks.no .

Her finner du ressursene på KS Læring:

FAGFORNYELSE  

BARNEHAGE, SKOLE, OPPVEKST 

INKLUDERENDE OPPVEKST