Valg av fylkesstyret og fylkesmøtet skjer etter vedtektene for KS.

Fylkesstyret

KS har i hvert fylke et fylkesstyre som består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer. Fylkesstyret blir valgt for en periode på fire år av KS’ fylkesmøte, som består av utsendinger fra kommunene i fylket og fylkeskommunen. Det velges også et medlem fra KS bedrift.

Fylkesstyrets oppgave er å tilrettelegge og forestå den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå. Fylkesstyret skal også bidra til medlemsforankring og gir uttalelser i viktige saker. 

Fylkesstyrets medlemmer med varamedlemmer fra kommuner og fylkeskommuner blir valgt blant landstingsdelegatene fra fylket og deres varadelegater.

Fylkesmøtet

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet. Det kan avholdes felles fylkesmøter på tvers av fylkesgrensene.

Fylkesmøtene ledes av fylkesstyrets leder. Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet.

Her er oversikt over valg av fylkesstyrene i de nye fylkene etter lokalvalget i 2019

Troms og Finnmark
Nordland
Trøndelag
Møre og Romsdal
Vestland
Rogaland
Agder
Vestfold og Telemark
Viken
Innlandet