Politisk ledelse

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen ble valgt som styreleder i KS av landsstyret 2. november 2021, etter at Bjørn Arild Gram ble utnevnt til statsråd og fratrådte sine verv i KS.

Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret ledes av Gunn Marit Helgesen.

Landsstyret

Landsstyret

Landsstyret i KS består av 53 representanter, inkludert Hovedstyrets medlemmer og fylkesstyrelederne.

Uttalelser fra landsstyremøtet

Uttalelser fra landsstyremøtet

KS' landsstyre har i sitt møte 20. mai 2022 uttalt seg om Revidert nasjonalbudsjett 2022/Kommuneproposisjonen 2023, vann- og avløpssektoren og Russlands invasjon av Ukraina.

Landstinget 2020

Landstinget 2020

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. Landstinget i 2020 ble avholdt i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte.

Kommunedirektørutvalget

Kommunedirektørutvalget

Det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU) er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør. Det er også fylkesvise kommunedirektørutvalg. Medlemmer til kommunedirektørutvalgene velges annethvert år.

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som av kommunestyrer og fylkesting er valgt til å representere i KS. Disse velger så igjen landstingsdelegater og fylkesstyre.

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter hvert valg utpeker kommunestyrer og fylkesting representanter til KS’ styrende organer. Et tillitsverv på vegne av kommunesektoren og medlemmene har stor betydning for KS’ virksomhet og prioriteringer.

KONTAKT