Til hovedinnhold

Politisk ledelse

Artikler

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen ble valgt som styreleder i KS av landsstyret 2. november 2021, etter at Bjørn Arild Gram ble utnevnt til statsråd og fratrådte sine verv i KS.

Hovedstyret

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret ledes av Gunn Marit Helgesen.

Landsstyret

Landsstyret i KS består av 53 representanter, inkludert Hovedstyrets medlemmer og fylkesstyrelederne.

Ekstraordinært landsting endret delegatfordelingen

KS’ ekstraordinære landsting 25. mai endret vedtektene slik at delegatfordelingen til det ordinære landstinget i 2024 er tilpasset ny fylkesinndeling fra neste år. Et representasjonsråd for KS Digitale Fellestjenester AS (DIF) ble også vedtatt.

Uttalelser fra landsstyremøter

Her ligger uttalelser som er vedtatt i Landsstyret i KS.

Landstinget 2020

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år, etter lokalvalgene. Landstinget i 2020 ble avholdt i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte.

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som av kommunestyrer og fylkesting er valgt til å representere i KS. Disse velger så igjen landstingsdelegater og fylkesstyre.

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter hvert valg utpeker kommunestyrer og fylkesting representanter til KS’ styrende organer. Et tillitsverv på vegne av kommunesektoren og medlemmene har stor betydning for KS’ virksomhet og prioriteringer.

Saksdokumenter og referater fra møter til og med 2022

Søk på det aktuelle styre, råd eller utvalg.

KONTAKT