Til hovedinnhold

Politisk ledelse

Artikler

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen ble valgt som styreleder i KS av landsstyret 2. november 2021, etter at Bjørn Arild Gram ble utnevnt til statsråd og fratrådte sine verv i KS.

Foto: KS (Jan Inge Krossli)

Hovedstyret

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret ledes av Gunn Marit Helgesen.

Foto: KS

Landsstyret

Landsstyret i KS består av 54 representanter, inkludert Hovedstyrets medlemmer, fylkesstyrelederne og ett medlem fra Samfunnsbedriftene.

Landstinget 2024Foto: KS

Landstinget 2024

Landstinget er KS' øverste organ og arrangeres hvert fjerde år, etter lokalvalg. Det neste er 13.- 14. februar i Trondheim. Landstinget velger KS' politiske ledelse, vedtar kontingent og vedtekter og kommunesektorens politiske prioriteringer.

Foto: Jan Inge Krossli

Uttalelser fra landsstyremøter

Her ligger uttalelser som er vedtatt i Landsstyret i KS.

Foto: Gjertrud Strand Sanderød

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som av kommunestyrer og fylkesting er valgt til å representere i KS. Disse velger så igjen landstingsdelegater og fylkesstyre.

Foto: Svein Nordrum/ Scanpix

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter hvert valg utpeker kommunestyrer og fylkesting representanter til KS’ styrende organer. Et tillitsverv på vegne av kommunesektoren og medlemmene har stor betydning for KS’ virksomhet og prioriteringer.

Saksdokumenter og referater fra møter til og med 2022

Søk på det aktuelle styre, råd eller utvalg.

KONTAKT