Til hovedinnhold

Politisk ledelse

Artikler

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt som styreleder i KS for de neste fire årene på Landstinget 14. februar 2024.

Foto: KS

Hovedstyret 2024-2028

Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret vedtar budsjett for KS sentralt og i fylkene. Hovedstyret ledes av Gunn Marit Helgesen (H).

Foto: KS

Landsstyret 2024-2028

Landsstyret i KS består av 54 representanter, inkludert Hovedstyrets medlemmer, fylkesstyrelederne og ett medlem fra Samfunnsbedriftene.

Landstinget 2024Foto: KS

Landstinget 2024

KS Landsting vedtok uttalelser om flyktningsituasjonen, kommuneøkonomi, natur og arealforvaltning, totalberedskap, Nasjonal transportplan og inkludering av barn og unge.

Foto: Jan Inge Krossli

Uttalelser fra landsstyremøter

Her ligger uttalelser som er vedtatt i Landsstyret i KS.

Foto: Gjertrud Strand Sanderød

Fylkesstyrer og fylkesmøter

Etter kommune- og fylkestingsvalg avholdes det fylkesmøter i alle fylker. Der møtes de som kommunestyrer og fylkesting har valgt til å representere dem i KS. Disse velger så landstingsdelegater og fylkesstyre.

Foto: Svein Nordrum/ Scanpix

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalg

Etter hvert valg utpeker kommunestyrer og fylkesting representanter til KS’ styrende organer. Et tillitsverv på vegne av kommunesektoren og medlemmene har stor betydning for KS’ virksomhet og prioriteringer.

Foto: KS

Samling for alle fylkesstyrer

Alle de nye fylkesstyrene i KS fikk treffe hverandre på Kommunenes Hus. Det er første gang på 23 år at fylkesstyrene er samlet i starten av en valgperiode.

KONTAKT