På regionsidene finner du aktuell informasjon for fylkene, lenker til saksdokumenter for fylkesstyrene, og kontaktinformasjon til fylkeskontorer og ansatte:

Brusselkontoret har to hovedoppgaver: Kontoret skal ivareta KS-medlemmenes interesser i Brussel og formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner.

Les mer om KS' virksomhet i Brussel her.