Brusselkontoret er først og fremst KS’ lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS som politisk system. Kontoret formidler aktuell EU/EØS-informasjon til KS, kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til at norske erfaringer og interesser kanaliseres inn i det europeiske samarbeidet. Kontorets ansatte bistår KS’ egne fageksperter i deres arbeid i arbeidsgrupper m.m. i EU-sammenheng. Brusselkontoret følger spesielt med på saker under KS' satsingsområder i samarbeid med fagavdelingene i Oslo. I tillegg følger vi til en viss grad utviklingen i kommunesektoren i andre land. Brusselkontoret har også en representasjons- og påvirkningsrolle i Brussel på vegne av norsk kommunesektor overfor norske aktører.

EU/EØS-saker

KS' Brusselkontor følger med på politikkutviklingen i EU. Vi formidler relevant informasjon til våre medlemmer og statlige myndigheter. Vi representerer norsk kommunesektor på ulike arenaer, og vi påvirker politikkutformingen i EU på vegne av medlemmene. Påvirkningsarbeidet gjøres spesielt gjennom medlemsskapet i våre tre paraplyorganisasjoner; Council of European Municipalities and Regions (CEMR), SGI Europe og European Federation of Education Employers (EFEE) hvor politikere og fagpersoner fra KS i Oslo og KS Bedrift sitter i komitéer og arbeidsgrupper.

I tillegg driver Brusselkontoret med utstrakt informasjons- og kompetansearbeid. Vi arrangerer møter og seminarer, holder en rekke foredrag i Brussel og Norge, tar imot besøk og deltar i arbeidsgrupper. Kontoret er også medansvarlig for kompetanseprogrammet Kommunesektoren og EU/EØS som arrangeres årlig.

Utvikling av kommunesektoren

Videre følger vi med på større utviklingsprosjekter i Europa og formidle gode eksempler fra kommuner i andre europeiske land som kan være interessant for norsk koommunesektor. Og ikke minst så formidler vi gode norske erfaringer på områder hvor EU kan lære av norsk ekspertise.

Europa med regionale øyne

KS' Brusselkontor sitter ikke alene. Sammen med våre søsterorganisasjoner og paraplyorganisasjoner ser vi på EU med lokale og regionale øyne. Svært ofte er interessene til KS' medlemmer de samme som interessene til lokalt og regionalt nivå i andre europeiske land. Derfor har det lokale og regionale Europa samlet seg i ett hus: The European House of Cities, Municipalities and Regions.

Brusselkontoret ble etablert i 1993. Kontoret er i dag bemannet med én fast stilling og én åremålsstilling.

Kontakt

Vi holder til i European House of Municipalities and Regions, (4.etg) like ved Place Luxembourg og Europaparlamentet.

Adresse: Square de Meeûs 1 B-1000 Brussel Belgia (dørklokke: #18 +bjellesymbol)
Telefon: +32 (0) 25 50 12 90