Til hovedinnhold

Kommunalrett

Kontorets bistand innen kommunalrett omfatter blant annet organisering av kommuners oppgaver, kommunenes rettslige handleevne og nasjonale myndigheters styring og kontroll samt forvaltningsrett.

Artikler

Foto: Gerardo Poblete

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Foto: Gerardo Poblete

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Foto: Gerardo Poblete

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Foto: KS

Stig Eidissen

Stig Eidissen er advokat. Ta kontakt på stig.eidissen@ks.no eller på mobil 992 64 876.

Foto: Gerardo Poblete

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Foto: Gerardo Poblete

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 907 10 375.

Foto: Gerardo Poblete

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Foto: Gerardo Poblete

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Foto: Gerardo Poblete

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Foto: Gerardo Poblete

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Erland Aamodt

Erland Aamodt er advokat. Ta kontakt på erland.aamodt@ks.no eller på mobil 906 85 765.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Martin Jonassen

Martin Jonassen er advokat. Ta kontakt på E: martin.jonassen@ks.no eller M: 900 18 195.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Benita Tjørn Tobiasson

Benita Tjørn Tobiasson er advokat. Ta kontakt på benita.tobiasson@ks.no eller mobil på 9915 9313.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Anette Olsen

Anette Olsen er advokat. Ta kontakt på anette.olsen@ks.no eller mobil 928 65 145.

Les mer fra KS Advokatene

Les flere artikler

KONTAKT