Til hovedinnhold

Kommunalrett

Kontorets bistand innen kommunalrett omfatter blant annet organisering av kommuners oppgaver, kommunenes rettslige handleevne og nasjonale myndigheters styring og kontroll samt forvaltningsrett.

Artikler

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Stig Eidissen

Stig Eidissen er advokat. Ta kontakt på stig.eidissen@ks.no eller på mobil 992 64 876.

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 907 10 375.

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Erland Aamodt

Erland Aamodt er advokatfullmektig. Ta kontakt på erland.aamodt@ks.no eller på mobil 906 85 765.

Martin Jonassen

Martin Jonassen er advokat. Ta kontakt på E: martin.jonassen@ks.no eller M: 900 18 195.

Benita Tjørn Tobiasson

Benita Tjørn Tobiasson er advokat. Ta kontakt på benita.tobiasson@ks.no eller mobil på 9915 9313.

Anette Olsen

Anette Olsen er advokat. Ta kontakt på anette.olsen@ks.no eller mobil 928 65 145.

Les mer fra KS Advokatene

Les flere artikler

KONTAKT