Til hovedinnhold

Kommunalrett

Kontorets bistand innen kommunalrett omfatter blant annet organisering av kommuners oppgaver, kommunenes rettslige handleevne og nasjonale myndigheters styring og kontroll samt forvaltningsrett.

Artikler

Foto: Gerardo Poblete

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Foto: Gerardo Poblete

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Foto: Gerardo Poblete

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Foto: KS

Stig Eidissen

Stig Eidissen er advokat. Ta kontakt på stig.eidissen@ks.no eller på mobil 992 64 876.

Foto: Gerardo Poblete

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Foto: Gerardo Poblete

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 907 10 375.

Foto: Gerardo Poblete

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Foto: Gerardo Poblete

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Foto: Gerardo Poblete

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Foto: Gerardo Poblete

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Erland Aamodt

Erland Aamodt er advokat. Ta kontakt på erland.aamodt@ks.no eller på mobil 906 85 765.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Martin Jonassen

Martin Jonassen er advokat. Ta kontakt på E: martin.jonassen@ks.no eller M: 900 18 195.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Benita Tjørn Tobiasson

Benita Tjørn Tobiasson er advokat. Ta kontakt på benita.tobiasson@ks.no eller mobil på 9915 9313.

Foto: Gerardo Poblete, KS

Anette Olsen

Anette Olsen er advokat. Ta kontakt på anette.olsen@ks.no eller mobil 928 65 145.

Les mer fra KS Advokatene

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

KompetanseområderFoto: Bly

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokaterFoto: Bly

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Foto: Bly

Personvernforordningen gjelder også muntlig deling av personopplysninger

EU-domstolen har i en ny dom av 7. mars 2024 (C-740/22) klargjort at muntlig deling av personopplysninger kan omfattes av personvernforordningen.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Dati Bendo

Nye EØS-terskelverdier for 2024-2026

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte terskelverdier i Norge. De oppdaterte terskelverdiene trådte i kraft 14. mars 2024.

Les flere artikler

KONTAKT