Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Foto: Bly

Personvernforordningen gjelder også muntlig deling av personopplysninger

EU-domstolen har i en ny dom av 7. mars 2024 (C-740/22) klargjort at muntlig deling av personopplysninger kan omfattes av personvernforordningen.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Dati Bendo

Nye EØS-terskelverdier for 2024-2026

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte terskelverdier i Norge. De oppdaterte terskelverdiene trådte i kraft 14. mars 2024.

Foto: Kristin Tveitnes

Styrker juridisk bistand i vest

Advokatene i KS har sitt hovedkontor i Oslo. I tillegg er det advokater på regionkontorene i Kristiansand og Tromsø. Nå søker vi to nye advokater til vårt kontor i Bergen for å styrke juridisk bistand til kommunene i vest. Søknadsfrist er 2. mai.

Foto: Geir Bakken/Flickr

Bør folkeregistrert adresse vere avgjerande for oppfylling av buplikt?

Til tross for at det føreligg klare retningslinjer for korleis kontroll med buplikt på eigedom etter konsesjonslova skal gjennomførast, kan det diskuterast om systemet fungerar etter si hensikt.

Foto: Grimstad kommune

Mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

KS har sammen med forhandlingssammenslutningene kommet frem til en ny forståelse av mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Her får du en oversikt over gjeldende rett.

Les flere artikler