KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

HØRING

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

KS mener en kollektiv søksmålsrett vil føre til et tosporet system; hvor på den ene side Arbeidstilsynet har kompetanse til å gi pålegg og ilegge overtredelsesgebyr, og på den andre side fagforeninger har adgang til å ta ut søksmål om de samme forhold.

Høringssvar om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Tilgjengelighetsdirektivet gjelder alle samfunnsområder og vil kunne bidra til å bedre tilgangen til samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. KS støtter Kulturdepartementets forslag på en del områder, men er samtidig kritisk på andre områder.

KS Advokatenes årsrapport 2020

KS Advokatenes årsrapport 2020

KS har utarbeidet en særskilt årsrapport for virksomheten i organisasjonens juridiske enhet.

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven.

Høringssvar - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

HØRING

Høringssvar - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

Det vises til høringsbrev av 16. mars 2021 om forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven.

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Onsdag 19. mai fra kl. 12.30 kan du følge fagmøtet om hvordan kommunene fremover skal kunne regulere utleie og bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Kommunesektoren har lenge etterlyst hjemler for regulering.

Les flere artikler