Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

KS Advokatene bistår i barnehagesøksmålet

Tre private barnehagekjeder saksøkte før nyttår en rekke kommuner for 22 tingretter. Søksmålene er knyttet til reglene om offentlige tilskudd til private barnehager.

HØRING

Høringssvar: Forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører

KS fremhever at § 60 a i loven presiserer at bistanden ikke skal innebære noen form for maktanvendelse, og at dette er gjentatt i § 2 i forskriften.

HØRING

Høringssvar om forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat 8. desember 2022, med forslag om skjerpede krav til miljø i forskrift om offentlige anskaffelser.

Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Webinar 7. mars: Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?

HØRING

Høringssvar om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

Høringen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak der regjeringen bes om å fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven (PBL).

HØRING

Høringssvar - Personvernkommisjonens rapport

KS har gitt svar på Kommunal- og distriktsdepartementets høring av Personvernkommisjonens rapport «Ditt personvern – vårt felles ansvar» (NOU 2022:11).

Les flere artikler