Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Foto: Nucleus

KS med oppdatert veileder om varsling

KS har utarbeidet en ny veileder om varslingsreglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Veilederen bygger også på KS' erfaringer gjennom rådgivning og oppdrag for kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Gjertrud Strand Sanderød, KS

KRONIKKER

Inhabil kommunedirektør lammer ikke administrasjonen

At kommunedirektøren er inhabil i en sak, hindrer ikke kommunestyret fra å avgjøre saken. Forvaltningsloven tillater også kommunedirektørens underordnede å drive saksforberedelse. Herunder kan underordnede normalt utarbeide saksfremlegg til kommunestyret.

Foto: Michael Coghlan, Flickr

Med lov skal landet bygges?

Lov og forskrift brukes som en måte å realisere politiske mål. En ny FoU skal vurdere hvor effektivt lovgivning egentlig er.

Foto: Deloitte

Lær mer om nye anskaffelsesregler

Representant fra KS i Anskaffelsesutvalget var advokat Beatrice Dankertsen Hennyng. 19. juni vil hun lede deg gjennom forslag til nye bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser og gi deg et bedre grunnlag når du skal inngi høringsuttalelse.

Foto: Mostphotos

KS ber om utsatt høringsfrist for forslag til nye anskaffelsesregler

Høringsfristen bør utsettes for å sikre god kvalitet på høringssvarene til det som er et viktig og omfattende lovforslag. En utsettelse er også en forutsetning for at mange kommuner og fylkeskommuner kan behandle saken politisk før de avgir høringssvar.

Foto: Shutterstock

Standard leieavtale i kommunal sektor

Nettverk for offentlige leietakere har startet et arbeid med sikte på å få laget en standard leieavtale tilpasset kommunal sektor.

Les flere artikler