KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Det årlige arbeidsrettskurset 2019

Det årlige arbeidsrettskurset 2019

KS Advokatenes årlige arbeidsrettskurs går av stabelen 19. - 20. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Nye regler må tas i bruk

KRONIKKER

Nye regler må tas i bruk

Ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret, men våger kommunene å ta reglene i bruk? Den nye kommuneloven styrker rettsvernet til det kommunale selvstyret. Men dersom reglene skal virke etter hensikten, må de også tas i bruk.

Løsning for ferieavlastning kom på plass i tide

Løsning for ferieavlastning kom på plass i tide

- Den nye forskriften om arbeidstid for avlastere trådte i kraft 1. juni. Dermed kan familier med barn med store omsorgsbehov få sammenhengende avlastning på inntil én uke allerede denne sommeren. Det er en stor lettelse, sier Gunn Marit Helgesen.

KS Advokatene i Høyesterett med gruppesøksmål om eiendomsskatt

KS Advokatene i Høyesterett med gruppesøksmål om eiendomsskatt

KS var denne uken partshjelper for Oslo kommune i Høyesterett i gruppesøksmålet om eiendomsskatt. KS har erklært partshjelp i spørsmålet om Oslo kommune har skrevet ut eiendomsskatt innen fristen. Kommunen er representert ved Kommuneadvokaten i Oslo.

Kurs om ny kommunelov

Kurs om ny kommunelov

Høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte våren 2019 bl.a folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Se opptak av alle innleggene her.

Stortingshøring om endringer i varslingsreglene

HØRING

Stortingshøring om endringer i varslingsreglene

Tydeligere og mer brukervennlige varslingsregler er nødvendig, men KS ønsker ikke eget varslingsombud. KS mener det heller ikke bør etableres en tvistenemnd i varslingssaker, og at det ikke er nødvendig å utrede dette nærmere.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER