KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Advokatene i KS har sitt hovedkontor i Kommunenes hus i Oslo, og har også advokater i Kristiansand ved KS' regionkontor i Agder. Nå styrker KS den juridiske bistanden til kommunene ved å lokalisere advokater fast også i Nord-Norge.

Høringssvar: Veileder om taushetsplikt m.v.

HØRING

Høringssvar: Veileder om taushetsplikt m.v.

Svaret er basert på høringsbrev og høringsnotat av 15.02.2021 med utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

Kurs i forvaltningsrett for kommunene

Kurs i forvaltningsrett for kommunene

Nå er tiden inne for årets kurs i forvaltningsrett 15.–16. april. Etter mange gode tilbakemeldinger fortsetter vi suksessen. Vi har valgt å fokusere på enda flere caser som er knyttet til erfarte problemområder i kommunal sektor.

Høringssvar om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

HØRING

Høringssvar om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

KS støtter forslagene om forenkling av reglene om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet og har ingen merknader til de konkrete forslagene.

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Ny tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet vedrørende kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg gir positive avklaringer for kommunesektoren.

Høringssvar – Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy

HØRING

Høringssvar – Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy

KS er positiv til at det kommer på plass trafikkbestemmelser som er bedre tilpasset el-sparkesykler, og støtter flere av forslagene. Det er imidlertid behov for avklaring og bedre tilretteleggelse for kommunens handlingsrom.

Les flere artikler