Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Høyesterett med viktig avklaring av kommuners søksmålsadgang

Høyesterett har enstemmig gitt Bardu og Beiarn kommuner medhold i at de kan anlegge sak mot staten ved Landbruks- og matdepartementet og Statskog SF om fjelloven kommer til anvendelse i Nordland og Troms.

Lær de viktigste reglene i kommuneloven med KS Advokatene

Kommuneloven fastsetter viktige rammer for kommunens virksomhet. I dette webinaret vil KS Advokatene gi deg oversikt over hvordan den også underbygger din kommunes handlefrihet, selvstendighet, og forventningene som kommunen kan stille til staten.

Årets kurs i forvaltningsrett

Velkommen til KS Agendas årlige kurs i forvaltningsrett sammen med KS Advokatene, 30.-31. oktober 2023.

HØRING

Svar på høyring om endringar i inndelingslova

KS legg til grunn at departementet allereie har naudsynt heimelsgrunnlag i eksisterande lovverk til å gjennomføra ei innbyggjarhøyring på eigen hand, og støttar difor ikkje lovendringa.

Kommunane har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-bustader

Gulating lagmannsrett har nyleg avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for meirverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personar med utfordringar innanfor rus og psykiatri.

KRONIKKER

Forvirrende om muligheten til å fastsette kommunedirektørens lønn

I Kommunal Rapport har det vært en meningsutveksling om hvorvidt kommunestyret kan delegere fastsettelse av kommunedirektørens lønnsvilkår. Her kan du lese KS Advokatenes innlegg som konkluderer med at kommunestyret kan delegere denne oppgaven.

Les flere artikler