KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 01.11.2020

Finansdepartementet har sagt seg enig i Skatteetatens forslag om utsettelse av overføringen av skatteoppkreveransatte og oppgaver fra kommunene. Les mer på Skatteetatens nettside.

KS vil ha midlertidige bestemmelser for eiendomsskatt

KS vil ha midlertidige bestemmelser for eiendomsskatt

KS har i brev til Finansdepartementet bedt om innføring av midlertidige forskriftsbestemmelser på følgende områder: Opptrapping av skattesatser, satsreduksjon for næringseiendom og fristutsettelser.

Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

Spørsmål og svar om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt. Det er mulig å tilpasse anskaffelsesprosesser til den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. Her finner du tips om muligheter oppdragsgiver bør være oppmerksom på.

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet

Fylkeskommuner eller kommuner kan også ha ønske om å iverksette tiltak for å støtte lokalt næringsliv i forbindelse med korona-utbruddet, men hvilke regler gjelder?

Offentlige anskaffelser og koronautbruddet

Offentlige anskaffelser og koronautbruddet

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig publisert en artikkel som gir råd om hvordan anskaffelsesprosesser kan tilpasses den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor.

Reservasjonsadgang for ideelle organisasjoner

Reservasjonsadgang for ideelle organisasjoner

Anskaffelsesregelverket er endret slik at oppdragsgivere kan reservere konkurranser ved kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Det vil imidlertid fortsatt være rettslig usikkerhet knyttet til bruk av reservasjonsadgangen.

Les flere artikler