KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

KS Advokatene ønsker alle en god påske!

KS Advokatene ønsker alle en god påske!

I påskeuken har vi dessverre redusert kapasitet til å følge opp henvendelser. Dersom du ikke umiddelbart får bistand ved å henvende deg til oss, vil vi komme tilbake til deg straks etter påske.

KS Advokatene møtte nordiske kollegaer i Stockholm

KS Advokatene møtte nordiske kollegaer i Stockholm

KS Advokatene deltok nylig på det nordiske juristmøtet som arrangeres årlig av KS og søsterorganisasjonene i Norden. I år sto Avdeling för juridik i Sveriges Kommuners och Landsting (SKL) for arrangementet.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Loven har blant annet fått en definisjon av fast ansettelse og det er gjort endringer i reglene om innleie. Endringene har i stor grad sin bakgrunn i forhold i bemanningsbransjen. Vi kommenterer her betydningen for bruk av tilkallingsvikarer og merarbeid.

Krav om tilbakebetaling fra Den katolske kirke

Krav om tilbakebetaling fra Den katolske kirke

Borgarting lagmannsrett har i dom av 13. mars 2019 stadfestet tingrettens dom hvor det er lagt til grunn at Den katolske kirke urettmessig har fått utbetalt offentlig støtte. Kommunene kan nå fremsette krav om tilbakebetaling av for mye tilskudd.

Feira møterett for Høgsterett

Feira møterett for Høgsterett

Høgsterett inviterte nyleg alle advokatar som i 2018 fekk møterett for Høgsterett til mottaking. Bland dei inviterte var advokat Frode Lauareid hjå KS Advokatene.

Populært kurs om innkjøp feirer 10 år

Populært kurs om innkjøp feirer 10 år

Kunnskap om offentlige anskaffelser er sentralt for at fellesskapets midler skal forvaltes på en best mulig måte. For 10 år siden etablerte derfor KS Advokatene og KS Innkjøpsforum (KSI) et sertifiseringskurs med opplæring i både fag og regelverk.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT