Våre advokater

Her får du en oversikt over advokatene. Klikk på den enkelte for kompetanseområder og kontaktinformasjon.

Om KS Advokatene

Om KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Tor Allstrin

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyreræd Spiten er avdelingsdirektør og advokat. Ta kontakt på Johan.Nyrerod.Spiten@ks.no eller på mobil 48 01 22 04.

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 90 71 03 75.

Anne-Lise Hellebostad

Anne-Lise Hellebostad

Anne Lise Hellebostad er advokat. Ta kontakt på Anne-Lise.Hellebostad@ks.no eller mobil 95 22 40 50.

Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng er advokat. Ta kontakt på e-post Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no eller på mobil 92 84 12 51.

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Elisabeth Aasheim

Elisabeth Aasheim

Elisabeth Aasheim er advokat. Ta kontakt på Elisabeth.Aasheim@ks.no eller på mobil 93 65 35 88.

Erna Larsen

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Frode Lauareid

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Geir S. Winters

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Hakon Huus-Hansen

Hakon Huus-Hansen

Hakon Huus-Hansen er advokat. Ta kontakt på Hakon.Huus-Hansen@ks.no eller på mobil 41 56 57 90.

Jostein Selle

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Kjersti Benum

Kjersti Benum

Kjersti Benum er advokatsekretær. Ta kontakt på Kjersti.Benum@ks.no eller på mobil +47 90601649.

Kristine Røed Brun

Kristine Røed Brun

Kristine Røed Brun er advokat. Ta kontakt på Kristine.Roed.Brun@ks.no eller på mobil 48 00 13 13.

Kristine Vigander

Kristine Vigander

Kristine Vigander er advokat. Ta kontakt på Kristine.Vigander@ks.no eller på mobil 93 43 76 97.

Linda Hansen

Linda Hansen

Linda Hansen er advokatsekretær. Ta kontakt på Linda.Hansen@ks.no eller på mobil 90 85 87 17.

Liv Elin Vermundsberget

Liv Elin Vermundsberget

Liv Elin Vermundsberget er sekretariatsleder KSE. Ta kontakt på liv.elin.vermundsberget@ks.no eller på mobil 95 75 87 03.

Marianne Bachke

Marianne Bachke

Marianne Bachke er advokatfullmektig. Ta kontakt på Marianne.Bachke@ks.no eller på mobil 93 49 60 06.

Sabrina Becher

Sabrina Becher

Sabrina Becher er advokatsekretær. Ta kontakt på Sabrina.Becher@ks.no eller på mobil 90 82 39 38.

Silje Tangen

Silje Tangen

Silje Tangen er advokat. Ta kontakt på Silje.Tangen@ks.no eller på mobil +47 950 72 795.

Siri Tofte

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Stig Dahlsveen

Stig Dahlsveen

Stig Dahlsveen er spesialkonsulent. Ta kontakt på Stig.Dahlsveen@ks.no eller på mobil 94 19 01 00.

Stina Berg Nielsen

Stina Berg Nielsen

Stina Berg Nielsen er advokatsekretær. Ta kontakt på Stina.Berg.Nielsen@ks.no.

Tanja Huse-Fagerlie

Tanja Huse-Fagerlie

Tanja Huse-Fagerlie er sekretariatsleder i KSI. Ta kontakt på tanja.huse-fagerlie@ks.no eller på 990 85 889.

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad er advokat. Ta kontakt på Oyvind.Gjelstad@ks.no eller på mobil 90 94 01 97.

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Les mer om KS Advokatene

Les flere artikler