Våre advokater

Her får du en oversikt over advokatene. Klikk på den enkelte for kompetanseområder og kontaktinformasjon.

Om KS Advokatene

Om KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Tor Allstrin

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Sabrina Becher

Sabrina Becher

Sabrina Becher er advokatsekretær. Ta kontakt på Sabrina.Becher@ks.no eller på mobil 90 82 39 38.

Kjersti Benum

Kjersti Benum

Kjersti Benum er advokatsekretær. Ta kontakt på Kjersti.Benum@ks.no eller på mobil +47 90601649.

Kristine Røed Brun

Kristine Røed Brun

Kristine Røed Brun er advokat. Ta kontakt på Kristine.Roed.Brun@ks.no eller på mobil 48 00 13 13.

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Stig Dahlsveen

Stig Dahlsveen

Stig Dahlsveen er konsulent. Ta kontakt på Stig.Dahlsveen@ks.no eller på mobil 94 19 01 00.

Mårten Brandsnes Faret

Mårten Brandsnes Faret

Mårten Brandsnes Faret er advokat. Ta kontakt på Marten.Brandsnes.Faret@ks.no eller på mobil 95 92 90 67.

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad er advokat. Ta kontakt på Oyvind.Gjelstad@ks.no eller på mobil 90 94 01 97.

Linda Hansen

Linda Hansen

Linda Hansen er advokatsekretær. Ta kontakt på Linda.Hansen@ks.no eller på mobil 90 85 87 17.

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Anne-Lise Hellebostad

Anne-Lise Hellebostad

Anne Lise Hellebostad er advokat. Ta kontakt på Anne-Lise.Hellebostad@ks.no eller mobil 95 22 40 50.

Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng er advokat. Ta kontakt på e-post Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no eller på mobil 92 84 12 51.

Hakon Huus-Hansen

Hakon Huus-Hansen

Hakon Huus-Hansen er advokat. Ta kontakt på Hakon.Huus-Hansen@ks.no eller på mobil 41 56 57 90.

Gunn-Lise Jacobsen

Gunn-Lise Jacobsen

Gunn-Lise Jacobsen er sekretariatsleder for KSI. Ta kontakt på Gunn-Lise.Jacobsen@ks.no eller på mobil 45 40 56 05.

Erna Larsen

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Frode Lauareid

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 90 71 03 75.

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Jostein Selle

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyreræd Spiten er avdelingsdirektør og advokat. Ta kontakt på Johan.Nyrerod.Spiten@ks.no eller på mobil 48 01 22 04.

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Siri Tofte

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Hege Torvbråten

Hege Torvbråten

Hege Torvbråten er advokat. Ta kontakt på e-post Hege.Torvbraten@ks.no eller på mobil 99 79 88 97.

Liv Elin Vemundsberget

Liv Elin Vemundsberget

Liv Elin Vemundsberget er sekretariatsleder KSE. Ta kontakt på liv.elin.vermundsberget@ks.no eller på mobil 95 75 87 03.

Kristine Vigander

Kristine Vigander

Kristine Vigander er advokat. Ta kontakt på Kristine.Vigander@ks.no eller på mobil 93 43 76 97.

Geir S. Winters

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Elisabeth Aasheim

Elisabeth Aasheim

Elisabeth Aasheim er advokat. Ta kontakt på Elisabeth.Aasheim@ks.no eller på mobil 93 65 35 88.

Les mer om KS Advokatene

Les flere artikler