Til hovedinnhold

Våre advokater

Her får du en oversikt over advokatene. Klikk på den enkelte for kompetanseområder og kontaktinformasjon.

Artikler

Om KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Tor Allstrin

Tor Allstrin er områdedirektør for advokatene. Ta kontakt på Tor.Allstrin@ks.no eller på mobil 90 84 15 13.

Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyrerød Spiten er avdelingsdirektør og advokat. Ta kontakt på Johan.Nyrerod.Spiten@ks.no eller på mobil 48 01 22 04.

Andreas Dag Nilsen

Andreas Dag Nilsen er advokat. Ta kontakt på Andreas.Dag.Nilsen@ks.no eller på mobil 907 10 375.

Anette Olsen

Anette Olsen er advokat. Ta kontakt på anette.olsen@ks.no eller mobil 928 65 145.

Anine Frølich

Anine Frølich er juridisk rådgiver. Ta kontakt på anine.frolich@ks.no eller på mobil 478 28 120.

Anne-Lise Hellebostad

Anne Lise Hellebostad er advokat. Ta kontakt på Anne-Lise.Hellebostad@ks.no eller mobil 95 22 40 50.

Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng er advokat. Ta kontakt på e-post Beatrice.DankertsenHennyng@ks.no eller på mobil 92 84 12 51.

Benita Tjørn Tobiasson

Benita Tjørn Tobiasson er advokat. Ta kontakt på benita.tobiasson@ks.no eller mobil på 9915 9313.

Cecilie R. Sæther

Cecilie R. Sæther er advokat. Ta kontakt på cecilie.saether@ks.no eller på mobil 93 24 78 45.

Erland Aamodt

Erland Aamodt er advokatfullmektig. Ta kontakt på erland.aamodt@ks.no eller på mobil 906 85 765.

Erna Larsen

Erna Larsen er advokat. Ta kontakt på Erna.Larsen@ks.no eller på mobil 90 18 35 27.

Fiona Alexander

Fiona Alexander er advokatsekretær. Ta kontakt på fiona.alexander@ks.no eller mobil 415 47 450.

Frode Lauareid

Frode Lauareid er advokat (H) - Møterett for Høgsterett. Ta kontakt på Frode.Lauareid@ks.no eller på mobil 97 66 90 18.

Geir S. Winters

Geir S. Winters er advokat. Ta kontakt på Geir.S.Winters@ks.no eller på mobil 91 59 87 20.

Gry Brandshaug Dale

Gry Brandshaug Dale er advokat. Ta kontakt på gry.brandshaug.dale@ks.no eller på mobil 90 02 99 45.

Hakon Huus-Hansen

Hakon Huus-Hansen er advokat. Ta kontakt på Hakon.Huus-Hansen@ks.no eller på mobil 41 56 57 90.

Jostein Selle

Jostein Selle er advokat. Ta kontakt på Jostein.Selle@ks.no eller på mobil 94 15 35 54.

Karoline Brummenæs

Karoline Brummenæs er studentmedarbeider/kveldssekretær. Ta kontakt på karoline.brummenes@ks.no eller på mobil 4766 3396.

Kristine Vigander

Kristine Vigander er advokat. Ta kontakt på Kristine.Vigander@ks.no eller på mobil 93 43 76 97.

Linda Hansen

Linda Hansen er advokatassistent, Advokatassistent DNA. Ta kontakt på Linda.Hansen@ks.no eller på mobil 90 85 87 17.

Liv Elin Vermundsberget

Liv Elin Vermundsberget er sekretariatsleder KSE. Ta kontakt på liv.elin.vermundsberget@ks.no eller på mobil 95 75 87 03.

Marianne Bachke

Marianne Bachke er advokat. Ta kontakt på Marianne.Bachke@ks.no eller på mobil 93 49 60 06.

Martin Jonassen

Martin Jonassen er advokat. Ta kontakt på E: martin.jonassen@ks.no eller M: 900 18 195.

Siri Tofte

Siri Tofte er advokat. Ta kontakt på siri.tofte@ks.no eller på mobil 95 08 08 66.

Solfrid Vaage Haukaas

Solfrid Vaage Haukaas er advokat. Ta kontakt på solfrid.haukaas@ks.no eller på mobil 99 53 47 71.

Stig Dahlsveen

Stig Dahlsveen er spesialkonsulent. Ta kontakt på Stig.Dahlsveen@ks.no eller på mobil 94 19 01 00.

Stig Eidissen

Stig Eidissen er advokat. Ta kontakt på stig.eidissen@ks.no eller på mobil 992 64 876.

Stina Berg Nielsen

Stina Berg Nielsen er advokatsekretær. Ta kontakt på Stina.Berg.Nielsen@ks.no.

Tanja Huse-Fagerlie

Tanja Huse-Fagerlie er sekretariatsleder i KSA. Ta kontakt på tanja.huse-fagerlie@ks.no eller på 990 85 889.

Vera Selbo

Vera Selbo er studentmedarbeider/kveldssekretær. Ta kontakt på vera.selbo@ks.no eller på mobil 902 18 720.

Øyvind Gjelstad

Øyvind Gjelstad er advokat. Ta kontakt på Oyvind.Gjelstad@ks.no eller på mobil 90 94 01 97.

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo er advokat. Ta kontakt på oyvind.renslo@ks.no eller på mobil 48 01 23 58.

Les mer om KS Advokatene

Les flere artikler