Primære kompetanseområder: 

Lenkeblokk Icon Erstatning Lenkeblokk Icon Kommunalrett Lenkeblokk Icon Skole og barnehage

Andre sentrale arbeidsfelt:

Lenkeblokk Icon Fast eiendom Lenkeblokk Icon Helse, sosial og stønader Lenkeblokk Icon Kontrakter Lenkeblokk Icon Natur og miljø

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.