Frode Lauareid har møterett for Høyesterett.

Primære kompetanseområder: 

Lenkeblokk Icon Arbeidsliv Lenkeblokk Icon Kommunalrett

Andre sentrale kompetanseområder:

Lenkeblokk Icon Anskaffelser og offentlig støtte Lenkeblokk Icon Barnevern Lenkeblokk Icon Erstatning Lenkeblokk Icon Fast eiendom Lenkeblokk Icon Helse, sosial og stønader Lenkeblokk Icon IKT og personvern Lenkeblokk Icon Kontrakter Lenkeblokk Icon Natur og miljø Lenkeblokk Icon Offentlighet Lenkeblokk Icon Selskaper Lenkeblokk Icon Skole og barnehage

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.