Primære kompetanseområder: 

Lenkeblokk Icon Arbeidsliv Lenkeblokk Icon Helse, sosial og stønader Lenkeblokk Icon Offentlighet

Andre sentrale arbeidsfelt:

Lenkeblokk Icon Kommunalrett