Helse, sosial og stønader

Kompetanseområdet helse, sosial og stønad omfatter blant annet saker knyttet til helse- og sosialytelser, kommunens avtaler med foretak samt lege- og fysioterapeuttjenester og avtaleverket i den forbindelse.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Les flere artikler

KONTAKT