Helse, sosial og stønader

Kompetanseområdet helse, sosial og stønad omfatter blant annet saker knyttet til helse- og sosialytelser, kommunens avtaler med foretak samt lege- og fysioterapeuttjenester og avtaleverket i den forbindelse.

Les mer fra KS Advokatene

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

Kompetanseområder

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokater

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Krav om dekning av ekstra pensjonskostnader fra private barnehager

Krav om dekning av ekstra pensjonskostnader fra private barnehager

Mange kommuner opplever økt antall søknader om dekning av ekstra pensjonskostnader i private barnehager. Mange av søknadene knytter seg til engangskostnader som refererer seg til nye og endrede pensjonsavtaler inngått etter 1.1.2019.

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

Barns rettigheter til undervisning under og etter en streik

KS får mange bekymrede henvendelser fra både foresatte og kommuner som skoleeiere om elevers læringstap på grunn av manglende undervisning og andre konsekvenser av streiken. Les mer om barns rettigheter til undervisning under og etter en streik her.

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

HØRING

Høringssvar om endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Kommunesektoren er en sentral aktør i energipolitikk både på eiersiden, forbrukssiden og som planmyndighet. Mange av tiltakene som kommer gjennom endringene i direktivene, vil utspille seg i kommunene.

Les flere artikler

KONTAKT