Til hovedinnhold

Helse, sosial og stønader

Kompetanseområdet helse, sosial og stønad omfatter blant annet saker knyttet til helse- og sosialytelser, kommunens avtaler med foretak samt lege- og fysioterapeuttjenester og avtaleverket i den forbindelse.

Artikler

Les mer fra KS Advokatene

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

KompetanseområderFoto: Bly

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokaterFoto: Bly

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Foto: Bly

Personvernforordningen gjelder også muntlig deling av personopplysninger

EU-domstolen har i en ny dom av 7. mars 2024 (C-740/22) klargjort at muntlig deling av personopplysninger kan omfattes av personvernforordningen.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Dati Bendo

Nye EØS-terskelverdier for 2024-2026

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte terskelverdier i Norge. De oppdaterte terskelverdiene trådte i kraft 14. mars 2024.

Les flere artikler

KONTAKT