Kurset er et viktig bidrag for å heve kompetansen om offentlige anskaffelser i kommunal sektor.

Fra 2020 vil kurset gå over 8 dager fordelt på 3 samlinger. Det er behov for én ekstra dag for å gi deltakerne mer tid til gruppearbeid og utdypning av flere krav i regelverket.

Anskaffelsesområdet er i kontinuerlig utvikling. I løpet av de siste 10 årene har det vært økt oppmerksomhet rundt bruken av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme andre samfunnshensyn. For innkjøperne kan det være en krevende øvelse å skulle møte krav og forventninger om å ta samfunnshensyn samtidig som man skal sikre effektiv bruk av kommunens begrensede ressurser.

Kurset gir deltakerne opplæring i de tre fasene i en anskaffelsesprosess; forberedelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen.

Nettverksbygging er et sentralt formål med kurset. Mange som jobber med innkjøp sitter alene på anskaffelsesfunksjonen i kommunen. Å bli kjent med andre i samme situasjon er nyttig for å kunne dele kunnskap og erfaring, sier tidligere deltakere.

Årets kurs er for maksimalt 65 deltakere. Erfaringen er at denne størrelsen på gruppen fremmer toveiskommunikasjon og gode diskusjoner. Kursene er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Les mer om tidligere års kurs HER

Påmelding

Husk å ha klart faktura-adresse, postnummer og sted, organisasjonsnummer og hva faktura skal merkes med (faktura referanse). Du skal også oppgi når du vil overnatte, allergier etc. ved påmelding - se lenke nedenfor.

Kurset har tidligere år vært fulltegnet meget raskt. Vi råder deg til å melde deg på så fort som mulig om du vil delta på kurset i 2020.

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding