Den nasjonale terskelverdien for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer er uendret og er fortsatt 1,3 millioner kroner for anskaffelser som faller inn under anskaffelsesforskriften.

De nye terskelverdiene

  • Ny EØS-terskelverdi for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organers vare- og tjenestekontrakter er 2,3 millioner kroner (tidligere 2,2 millioner kroner).
  • Ny terskelverdi for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organers bygge- og anleggskontrakter er 57,8 millioner kroner (tidligere 56 millioner kroner).
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningssektoren er 4,6 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,5) og 57,8 millioner (tidligere 56) for bygge – og anleggskontrakter.

Alle beløp er eksklusiv merverdiavgift.

Her finner du oversikten over justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser 2024-2026