Kurset går over 8 dager fordelt på 3 samlinger mellom februar og mai 2024.

Kurset gir opplæring i alle steg av de tre fasene i en anskaffelsesprosess:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Kontraktsoppfølging

Årets kurs åpner for ca 60 nye deltakere.

Kurset gjennomføres med fysiske samlinger. Samlingene består av både forelesninger, summeoppgaver og gruppearbeid slik at deltakerne får jobbet grundig med temaene.

I tillegg blir det god tid til nettverksbygging sammen med andre som jobber med anskaffelser i kommunal sektor. Mange opplever å sitte mye alene på anskaffelsesfunksjonen i kommunen. Tidligere deltakere sier at å bli kjent med andre i samme situasjon fra andre kommuner er nyttig for å dele kunnskap og erfaring også etter kurset.

Anskaffelsesfaget er i kontinuerlig utvikling. Oppmerksomhet rundt bruken av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme innovasjon, bærekraft, digitalisering og å stimulere lokalt næringsliv er også blitt viktige perspektiv i faget.

Anskaffelsesansvarlige i kommunal sektor kan oppleve det som krevende å skulle møte krav og forventninger fra blant annet kommunens ledelse, brukere og næringslivet. Samtidig skal vi også sikre effektiv bruk av kommunens begrensede ressurser.

Kurset er rettet mot å hjelpe deltakerne med å mestre fagets ulike utfordringer og føle trygghet i en viktig rolle i den organisasjonen de arbeider i.

Påmelding

Kurset har tidligere år vært fulltegnet meget raskt. Påmeldingslinken sendes ut i månedsskiftet november/desember hvert år. Vi råder deg til å melde deg på så fort som mulig om du vil delta på kurset i 2024.

Vi kan dessverre ikke motta forhåndspåmelding eller holde av kursplasser, men send oss gjerne en e-post for å ligge på vår postliste som mottar informasjon samme dag som påmeldingslinken slippes.

Ønsker du mer informasjon om kurset eller har noen spørsmål som gjelder kurset? Send epost

Program for samlingene

Programmet fra KS' sertifiseringskurs for 2023 er lagt til slutt i denne artikkelen.

Det kan forventes kun mindre endringer til programmet 2024.

Sitater fra tidligere kursdeltagere

«KS "gjengen" på anskaffelse, som jeg har hatt med å gjøre i over 3 år, er ytterst profesjonelle i alle ledd herunder være seg kursing, medlemservice og Aforum. Meget godt anvendt penger og tid for kommuner i anskaffelses øyemed.»

«Veldig, veldig bra fra begynnelse til slutt.»