Til hovedinnhold

KS Anskaffelsesforum (KSA)

KS' faglige forum for anskaffelser har skiftet navn til KS Anskaffelsesforum (KSA). Formålet med forumet er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Artikler

Les mer om anskaffelser og KSA

Les flere artikler

KONTAKT