KSI Årsmøte den 23. mars ble avholdt med hele 120 medlemmer hvorav 44 med stemmerett. Tommy Hestem, styreleder i KSI, var ordstyrer under møtet.

Alle saker fremlagt av styret ble vedtatt av årsmøtet.

Oppdaterte dokumenter fra møtet finner du nedenfor.

Nytt styre

Valgkomitéens forslag til nytt styre ble vedtatt. KSI ønsker følgende personer velkommen videre/nye inn i styret:

Styre: Tommy Hestem (Asker kommune), Rita Endresen (Værnesregionen), Øyvind Takle (Grimstad kommune), Jorid Bye (Trondheim kommune), Kine Rustad Kristiansen (Fredrikstad kommune)

Vara: Jorunn Birkeland (Gjesdal kommune), Camilla Holm Nilsen (Arendal kommune), Joakim Haugen Finsås (Vefsn kommune)

Valgkomité: Arve Klokk  (Kinn kommune), Tor Kjærstad (ORIK ), Kjersti Øgaard (Time kommune)

Opptak

  • KSI Styreleder, Tommy Hestem (fra Asker kommune)
  • KSI Sekretariatsleder, Tanja Huse-Fagerlie
  • KSI Valgkomitéleder, Arve Klokk (fra Kinn kommune)