Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS har gitt innspill til Finanskomitéen som behandler tiltak som skal kompensere bedrifter og husholdninger i en periode med strenge smitteverntiltak. I proposisjonen ligger også tiltak som skal bidra til å få Norge ut av krisen.

KS ber om utvidet mandat til Inntektssystemutvalget

KS ber om utvidet mandat til Inntektssystemutvalget

Hovedstyret i KS har drøftet hvordan kommunene reelt kan få en friere beskatningsrett. KMD ble denne uken oppfordret til å be Inntektssystemutvalget utrede nærmere praktiske forhold rundt en reell lokal mulighet til å sette skattesatser opp eller ned.

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Ny tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet vedrørende kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg gir positive avklaringer for kommunesektoren.

Utvikling i skatteinntekter

Utvikling i skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Inntektssystemet

Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

Sjeføkonomens side

Sjeføkonomens side

Torbjørn Eika er sjeføkonom i KS. Hvilken betydning har oljen, makroøkonomi og konjukturendringer for kommunesektoren? Her har vi samlet Eikas mange kronikker og analyser av temaet.

Mer om kommuneøkonomi

Les flere artikler

KONTAKT