Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Ikke lønnsomt å innføre utskillingsplikt

Ikke lønnsomt å innføre utskillingsplikt

Det er hverken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller nødvendig som følge av EØS-avtalen å skille ut tjenester kommuner yter i konkurranse med private aktører.

Prognose for kommunal deflator i 2020 og 2021

Prognose for kommunal deflator i 2020 og 2021

Oppdatert anslag for veksten i kommunale deflator er 1,7 prosent i 2020 og 2,7 prosent i 2021. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i år og i enda større grad til neste år.

Står klare med 70 veiprosjekter

PRESSEMELDINGER

Står klare med 70 veiprosjekter

KS og NHO ber regjeringen prioritere vedlikehold av fylkesveier i budsjettet for 2021. Det er viktig både for å styrke næringslivet og trygge arbeidsplasser.

Økt lånegjeld og svekket økonomiske handlingsrom i kommunene i 2019

Økt lånegjeld og svekket økonomiske handlingsrom i kommunene i 2019

Kommunenes netto lånegjeld økte med over 30 mrd. kr. i 2019. Gjelden tilsvarer 82,4 prosent av driftsinntektene, opp 3,6 prosentpoeng fra 2018. Det økonomiske handlingsrommet ble samtidig svekket, og en av fem kommuner har nå lite økonomisk handlingsrom.

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL er enige om anbefalinger til kommunene om utbetaling av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien.

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

PRESSEMELDINGER

Regjeringen åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

- Dette er svært positivt i en sak KS har arbeidet for lenge. Nå ser det ut til at de tidligere boligstiftelsene kan få en plass i kommunens boligpolitikk som tjener innbyggerne på en god måte, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT