Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Kommunene (konsern) hadde en korrigert netto lånegjeld på 78,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018, en økning på nesten fire prosentpoeng fra året før. Om lag ti prosent av kommunene vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom.

Høringssvar - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

HØRING

Høringssvar - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Høringen omfatter forslag til fem forskrifter. KS mener departementets forslag stort sett regulerer kommunenes og fylkeskommunenes plikter og ansvar på en måte som ikke griper unødvendig inn i det kommunale selvstyret.

Innspill til finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Innspill til finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Dette notatet ble 20. mai sendt til finanskomiteen som skriftlig innspill fra KS om Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

HØRING

Stortingshøring om kommuneproposisjonen

21. mai holdt kommunalkomitéen høring om kommuneproposisjonen. Nestleder Bjørn Arild Gram presenterte KS' oppfatninger om hvordan kommuneopplegget for kommende budsjettår ser ut.

Savner midler til kunnskapsløftet innen helse og omsorg

Savner midler til kunnskapsløftet innen helse og omsorg

KS mener det er viktig at et kunnskapsløft innen kommunehelsetjenesten kommer raskt i gang, og er skuffet over at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er satt av midler til et slikt løft.

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

PRESSEMELDINGER

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

- Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

KONTAKT