Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Høy lånefinansiert investeringsaktivitet begrenser det økonomiske handlingsrommet

Kommunene investerte for nesten 80 mrd. kroner i 2020, og bidro til at korrigert netto lånegjeld økte med 37 mrd. kroner. Gjelden viser en økning med hele 5 prosentpoeng fra 2019. Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom.

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

HØRING

Høringssvar om avgift på landbasert vindkraft

KS har vurdert alternative modeller for en produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Alternativene som Skattedirektoratet i samråd med NVE har trukket fram er én som er basert på installert effekt og én hvor avgiften pålegges kraftproduksjonen.

Prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022

Prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ser ut til å undervurdere veksten i den kommunale deflatoren for 2021. Mine punktanslag per 24. juni er 3,0 prosent for 2021 og 2,9 prosent for 2022.

Fortsatt små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Fortsatt små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Kostra-tallene for 2020 viser at plan- og byggesaksgebyrer fortsatt varierer relativt lite mellom de aller fleste kommuner, samtidig som forskjellen mellom høyeste og laveste gebyr er stor.

- Fortsatt krevende for kommunesektoren

- Fortsatt krevende for kommunesektoren

Det var styreleder Bjørn Arild Grams hovedbudskap i stortingshøringen om kommuneproposisjonen for 2022. Han pekte blant annet på konsekvenser etter koronapandemien og forhold knyttet til infrastruktur, fastlegeordningen og barnevernreformen.

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester.

Les flere artikler

KONTAKT