Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

Stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

Både kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, var tilstede da KS inviterte til et digitalt stormøte om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen 13. mai. Se opptaket her.

Økonomiske effekter av korona – RNB sammenlignet med KS

Økonomiske effekter av korona – RNB sammenlignet med KS

Regjeringen har i RNB kommet frem til et annet tall enn KS på kommunesektorens økonomiske tap som følge av koronautbruddet. Her forklarer vi forskjellen.

Lavere lønns- og prisvekst demper fallet i frie inntekter

Lavere lønns- og prisvekst demper fallet i frie inntekter

Kommunesektorens skattetap på grunn av covid-19-krisen antas per 30. april å bli rundt 9 mrd. kroner, men realverdien av de frie inntektene trenger ikke bli redusert med mer enn rundt 3,5 mrd. kroner.

Reviderte skattetapsberegninger av covid-19-krisen

Reviderte skattetapsberegninger av covid-19-krisen

De makroøkonomiske utsiktene for 2020 fremstår nå som mørkere, slik at skattetapet trolig blir større enn tidligere antatt. Punktestimatet for kommunesektoren som helhet er 9 mrd. kroner, men usikkerheten er fortsatt meget stor.

Økonomiske koronatap i kommunesektoren

Økonomiske koronatap i kommunesektoren

KS anslår per 30. april ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 til 12,5–20 milliarder kroner for kommunene og 5,5–6,8 milliarder kroner for fylkeskommunene.

KS inn i arbeid om økonomiske konsekvenser

PRESSEMELDINGER

KS inn i arbeid om økonomiske konsekvenser

Regjeringen nedsetter en arbeidsgruppe fra departementene og KS som skal gi faglig vurdering av hvordan inntekter og utgifter i kommunesektoren påvirkes av koronakrisen. – Det handler om tjenester til innbyggerne, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT