Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.

Mer om kommuneøkonomi

Dale bommer om ferjeprisene

KRONIKKER

Dale bommer om ferjeprisene

Dette innlegget om fergepriser ble publisert i Sunnmørsposten 24. januar og er rettet mot samferdselsminister.Jon Georg Dale. KS mener regjeringen må se på regnestykkene på nytt.

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

HØRING

Høringssvar om skattlegging av vannkraftverk

Her kan du se høringssvar fra KS om skattlegging av vannkraftverk – NOU 2019:16.

Viktige innspill til stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond

Viktige innspill til stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond

KS legger særlig vekt på vedlikeholdsansvaret for kirkebygg og fondets rolle som en stor eiendomsbesitter i kommunene. Meldingen handler om avklaring av eierskapet til verdiene i fondet, hvor endringer også vil ha konsekvenser for kommunene.

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

PRESSEMELDINGER

Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

- Forslaget om å avvikle ordninger som gir kommunene inntekter fra vannkraftverk er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Vi krever at dagens ordninger videreføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Nytt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Nytt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser

Dimensjoneringsverktøyet som skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenester er nå klart til bruk.

Les flere artikler

KONTAKT