Sjeføkonomens side

Norsk økonomi er viktig for kommuneøkonomien, men aktiviteten i kommunesektoren er også viktig for norsk økonomi. Hva skjer i makroøkonomien? Her har vi samlet KS’ sjeføkonom Torbjørn Eikas analyser og kommentarer til disse og beslektede temaer.

Mer fra sjeføkonomen

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Uke 13: Tiltak og markedsreaksjoner - arbeidsledighet, konsum og byggeareal

Ny uke med store markedsutslag, nye tiltakspakker og nedjustert makroprognose. Krona har styrket seg siste uke. NAV-ledigheten går rett til himmels, mens privat varekonsum økte i februar.

Økonomisk unntakstilstand

Økonomisk unntakstilstand

Uro i finansmarkedet, kraftig arbeidsledighet og stor usikkerhet. Sjeføkonom Torbjørn Eika har sett på hva korona-krisen betyr for makroøkonomien på kortere og lengre sikt.

Uke 12: COVID-19

Uke 12: COVID-19

Det har vært litt av en uke! Oljeprisen har gått kraftig ned, jojo-krone har falt 10 prosent på en uke, renta kuttet 0,75 prosentpoeng og lønnsoppgjøret utsatt til høsten.

Uke 11: Kraftig fall i børskurser, oljepris, kroneverdi og inflasjon

Uke 11: Kraftig fall i børskurser, oljepris, kroneverdi og inflasjon

Koronasmittetiltak, finanspolitiske grep, rentekutt og markedsreaksjoner overskygger fullstendig ny statistikk i nyhetsverdi om norsk økonomi. Inflasjonen falt imidlertid klart tilbake i februar etter et høyt tall i januar.

Regler til nytte og besvær

KRONIKKER

Regler til nytte og besvær

Kjetil Raknes kronikk sist søndag om årsaker til at det er så vanskelig å kutte i statsbudsjettet, var veldig god lesning helt til konklusjonen: Han vil ha en finanspolitisk regel for hvor stor andel av norsk økonomi offentlig sektor skal utgjøre.

Uke 10: Svak vekst i fastlandsøkonomien og korona vil dempe

Uke 10: Svak vekst i fastlandsøkonomien og korona vil dempe

Nasjonalregnskapstallene viser en 0,2 prosents økning for BNP Fastlands-Norge i januar, men ingen vekst fra juli 2019. Det nye koronaviruset vil få realøkonomiske effekter og bidra til svakere underliggende vekst en tid framover.

Les flere artikler

KONTAKT