Til hovedinnhold

Sjeføkonomens side

Norsk økonomi er viktig for kommuneøkonomien, men aktiviteten i kommunesektoren er også viktig for norsk økonomi. Hva skjer i makroøkonomien? Her har vi samlet KS’ sjeføkonom Torbjørn Eikas analyser og kommentarer til disse og beslektede temaer.

Artikler

Mer fra sjeføkonomen

Foto: Nærbutikken Stavang

Uke 47: Lite futt i norsk økonomi, men fortsatt lav ledighet

Etterspørselen fra husholdningene faller. Det bidrar til at aktiviteten i fastlandsøkonomien nesten ikke har steget gjennom det siste halve året. Gjeldsveksten faller. Sysselsettingen øker, men i et stadig lavere tempo og arbeidsledigheten øker sakte.

Foto: Shutterstock

Uke 46: Svake investeringsutsikter

Energiinvesteringene ligger an til å øke neste år, mens de vil falle i industrien. Igangsettingstallene tyder på kraftig nedgang i investeringene i boliger og næringsbygg. Byggekostnadene har svingt opp igjen.

Foto: Shutterstock

Uke 45: Inflasjonsfallet satt på vent

Konsumprisindeksen skuffet med klar vekst i underliggende og faktisk inflasjon. Dette gjør det lettere for Norges Bank å argumentere for den renteøkningen de trolig uansett ville gjennomført hvis krona holder seg så svak som den har vært i det siste.

Foto: Mostphotos

Handlingsregelen og handelsbalansen

Øystein Olsen stiller seg i DN 9. november i rekken av økonomer som tar til orde for en betydelig justering av handlingsregelen for finanspolitikken og reduksjon i oljepengebruken.

Foto: Kristina B Holmblad

Uke 44: Lav gjeldsvekst og renta vil øke

På ukens rentemøte ble renta ikke hevet, men fortsatt signaler om økt rente i desember. Små endringer i rentene publikum står overfor i september, men mer kommer. Allerede lav gjeldsvekst i bedrifter og husholdninger kan dermed bli enda lavere.

Foto: Shutterstock

Uke 43: Stabil arbeidsledighet og fall i varekonsumet

Ukens makrotall bekrefter bildet om svak etterspørsels- og produksjonsutvikling uten at arbeidsmarkedet svekkes i særlig grad. Krona har blitt mindre verdt i løpet av uka. Det gir høyere prisvekst og øker sannsynligheten for ytterligere renteøkning.

Les flere artikler

KONTAKT