Sjeføkonomens side

Norsk økonomi er viktig for kommuneøkonomien, men aktiviteten i kommunesektoren er også viktig for norsk økonomi. Hva skjer i makroøkonomien? Her har vi samlet KS’ sjeføkonom Torbjørn Eikas analyser og kommentarer til disse og beslektede temaer.

Mer fra sjeføkonomen

Hva skal drive veksten?

KRONIKKER

Hva skal drive veksten?

Svaret på kort sikt er opplagt – avtagende smittefrykt og oppheving av smitterestriksjoner. Men hva skal deretter ta over?

Kommuneøkonomien: God eller dårlig?

KRONIKKER

Kommuneøkonomien: God eller dårlig?

Mange kommuner har en akseptabel økonomisk handlefrihet, men slett ikke alle. Gjeldssituasjonen er bekymringsfull for mange.

Uke 36: Nasjonalregnskap, arbeidsledighet, prisvekst, industriproduksjon og markeder

Uke 36: Nasjonalregnskap, arbeidsledighet, prisvekst, industriproduksjon og markeder

Fastlands-BNP økte i juli, og arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Stort hopp i 12-månedersveksten i konsumprisindeksen i august. Rekordhøye elektrisitetspriser ligger bak økning, mens den underliggende inflasjonen falt.

Uke 35: SSB-prognoser, arbeidsledighet, gjeldsvekst, boligpriser og markeder

Uke 35: SSB-prognoser, arbeidsledighet, gjeldsvekst, boligpriser og markeder

Arbeidsledigheten falt i august, mens husholdningenes gjeldsvekst holdt seg uendret i juli. Boligprisene steg i august. SSBs prognostiserer god økonomisk vekst framover, men konkluderer med at vi ennå ikke er ute av krisen.

Uke 34: Arbeidsledige, varekonsum, prognoser og markeder

Uke 34: Arbeidsledige, varekonsum, prognoser og markeder

Varekonsum er fortsatt rekordhøyt, og arbeidsledigheten har i hovedsak falt gjennom de første tre ukene i august. Oljeprisen har steget og krona har styrket seg.

Uke 33: Nasjonalregnskap, investeringer, byggeareal, byggekostnader, skatt, befolkning og markeder

Uke 33: Nasjonalregnskap, investeringer, byggeareal, byggekostnader, skatt, befolkning og markeder

Økt tjenestekonsum bidro til at aktiviteten i norsk økonomi økte klart i juni. Det er utsikter til svak investeringsutvikling i kraft, olje og industri, og stor økning i byggekostnadene trekker isolert sett ned investeringer i bygninger og anlegg.

Les flere artikler

KONTAKT