Til hovedinnhold

Sjeføkonomens side

Norsk økonomi er viktig for kommuneøkonomien, men aktiviteten i kommunesektoren er også viktig for norsk økonomi. Hva skjer i makroøkonomien? Her har vi samlet KS’ sjeføkonom Torbjørn Eikas analyser og kommentarer til disse og beslektede temaer.

Artikler

Mer fra sjeføkonomen

Uke 11: Svak BNP-vekst i januar

Nasjonalregnskapstall for januar viser liten fart i norsk økonomi. Materialprisene falt, men økte arbeidskraftkostnadene medførte at byggekostnadsindeksen gikk marginalt opp i februar. Bankuro og lavere oljepris har bidratt til svakere krone.

Uke 10: Prisveksten på veg ned

Prisveksten i februar gikk ned til 6,3 prosent, og SSB anslår at både veksten i konsumpriser og lønn som årsgjennomsnitt vil bli 5,0 prosent i år. «Alle» prognoser peker mot en moderat økning i arbeidsledigheten framover.

Uke 9:Marginal økning i antall NAV-ledige

Antall NAV-ledige økte litt i februar, men antall helt ledige utgjør fortsatt bare 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Det økte litt i februar, men er litt lavere enn for ett år siden.

Uke 8: Litt svakere arbeidsmarked?

AKU viser en tendens til et litt svakere arbeidsmarked. Befolkningen økte med 1,2 prosent gjennom 2022. Årslønnsveksten i de største forhandlingsområdene samlet var 4,1 prosent i fjor, mens TBU anslår prisveksten til 4,8 prosent i år.

Uke 7: Klar aktivitetsvekst i desember

Det var god vekst i fastlandsøkonomien i slutten av fjoråret. Investeringene i olje, industri og kraftforsyning ligger alle an til å øke klart i 2023. Næringslivledere er litt mer optimistiske med hensyn til sysselsettingen framover.

Uke 6: Inflasjonen skyter fart

Inflasjonen økte markert fra desember til januar, men internasjonale matvarepriser er på veg ned. Antall ledige stillinger gikk opp fra 3. til 4. kvartal, mens industriproduksjonen gikk litt ned i desember.

Les flere artikler

KONTAKT