Sjeføkonomens side

Norsk økonomi er viktig for kommuneøkonomien, men aktiviteten i kommunesektoren er også viktig for norsk økonomi. Hva skjer i makroøkonomien? Her har vi samlet KS’ sjeføkonom Torbjørn Eikas analyser og kommentarer til disse og beslektede temaer.

Mer fra sjeføkonomen

Uke 8: Utsikter til svak investeringsutvikling og lav inflasjon

Uke 8: Utsikter til svak investeringsutvikling og lav inflasjon

Nye SSB-tall viser at investeringene i de viktige næringene olje, kraft og industri trolig vil falle gjennom inneværende år. Samlet sett kommer fallet neppe til å bli veldig kraftig. Lav prisvekst vil trolig bidra til markert reallønnsvekst i år.

Uke 7: Inflasjonssjokk?

Uke 7: Inflasjonssjokk?

Underliggende inflasjon gjorde et skikkelig hopp i januar, men fall i elektrisitetsprisene bidro til lav samlet prisvekst. Spørsmålet er om hoppet var en «blipp» – eller representerer flere knepp opp på prisstigningen i et litt lengere perspektiv.

Høringssvar om skattlegging av havbruk

HØRING

Høringssvar om skattlegging av havbruk

KS mener blant annet at avgifter og andre ordninger som tar hensyn til lokale og regionale ulemper knyttet til havbruk bør være en direkte kilde til lokal og regional kompensasjon.

Uke 6: Klokkeklar statistikk: Konjunkturnedgangen har begynt

Uke 6: Klokkeklar statistikk: Konjunkturnedgangen har begynt

BNP Fastlands-Norge økte bare 0,2 prosent i 4. kvartal 2019, og nivået var lavere i desember enn i juli. Tradisjonell vareeksport var et klart lyspunkt. Boligprisene steg mye i januar, mens kronekursen har vært rekordlav og oljefondet rekordstort.

Bevar velferdsambisjonene

KRONIKKER

Bevar velferdsambisjonene

- Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier i Dagens Næringsliv (DN) 28. januar at velferdsambisjonene må ned for at skattene ikke skal gå opp og hevder uriktig at jeg finner det uproblematisk, skriver sjeføkonom Torbjørn Eika i et innlegg i DN 1. februar.

Uke 5: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, varekonsum, kroneverdi, prisutsikter – alt ned

Uke 5: Arbeidsledighet, gjeldsvekst, varekonsum, kroneverdi, prisutsikter – alt ned

Sprik i makrostatistikken: Arbeidsledigheten registrert av NAV gikk litt ned, mens varekonsumet i desember var meget svakt og gjeldsveksten falt. Krona har svekket seg etter nyttår, men lave el-prisutsikter peker mot lav prisvekst.

Les flere artikler

KONTAKT