Til hovedinnhold

Skatteinntekter

Her finner du en løpende oversikt over kommuner og fylkeskommuners skatteinntekter.

Artikler

Alle skattetall

Skatteinntekter i april 2023

Skatteinngangen i kommunesektoren samlet er hittil i år 74,5 mrd. kroner. Dette utgjør en økning på 1,9 mrd. kroner eller 2,6 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Skatteinntekter mars 2023

Skatteinngangen i kommunesektoren samlet er hittil i år 72,4 mrd. kroner. Dette utgjør en økning på 2,4 mrd. kroner eller 3,4 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

HØRING

Høringssvar - Skatteutvalget: Et helhetlig skattesystem NOU 2022:20

KS støtter utvalget i at eiendomsskatt er godt egnet som en lokalt bestemt skatt, men er uenig i forslaget å stramme inn rammene i utformingen av skatten.

Skatteinntekter i februar 2023

Skatteinngangen hittil i år er for kommunesektoren 31,5 mrd. kroner. Dette er 0,2 mrd. lavere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Kommunene har en marginal nedgang på 0,2 prosent, mens fylkeskommunene har en nedgang på 3,8 prosent.

Skatteinntekter i januar 2023

Skatteinngangen for kommunesektoren i januar 2023 var 30,1 mrd. kroner. Dette er 0,2 mrd. lavere enn i januar 2022. I kommunene var det en marginal økning på 0,1 prosent, mens fylkeskommunene hadde en nedgang på 3,7 prosent.

Skatteveksten i 2022 - et resultat av avregninger for inntektsåret 2021

Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 prosent eller snaut 30 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 prosent eller om lag 6 mrd. kroner.

Les flere artikler

KONTAKT