Inntektssystemet

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og ulike levekår. Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

SISTE OM INNTEKTSSYSTEMET

Les flere artikler

KONTAKT