Til hovedinnhold

Offentlig støtte

EØS-regelverket om offentlig støtte og forklarer hvordan det virker inn på beslutninger i kommunal sektor.

Artikler

Les mer om offentlig støtte

Foto: aktivioslo.no / Flickr

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

Regjeringen foreslår ingen generelle tiltak om utskilling av virksomhet til egne selskaper eller generelle regler om skatteplikt og separate regnskap for økonomisk aktivitet. Regjeringen vil heller løse saken med sektorvise tiltak.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar: Retningslinjer for offentlig regionalstøtte

Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for offentlig regionalstøtte (fra 2022). Disse retningslinjene definerer rammene for støttetiltak som Norge og øvrige EØS-land kan innføre i sine regioner, uten å forstyrre konkurransen i det indre markedet.

Foto: Mostphotos

Ikke lønnsomt å innføre utskillingsplikt

Det er hverken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller nødvendig som følge av EØS-avtalen å skille ut tjenester kommuner yter i konkurranse med private aktører.

Foto: aktivioslo.no / Flickr

EUs regelverk for offentlig støtte

EUs regelverk for offentlig støtte legger gjennom EØS avtalen rammer for kommunesektorens arbeid på mange områder. I 2021 skal flere deler av dette regelverket revideres eller evalueres for å støtte opp om blant annet EUs grønne og digitale omstilling.

Foto: Siv Dolmen

Svartmaler ikke om SFO-pris

KS beskyldes fra ulike hold for å svartmale tiltakene som er foreslått i rapporten om konkurranse på like vilkår utarbeidet av Hjelmengutvalget. Blant annet er konsekvensene for SFO trukket fram som eksempel på at KS tegner et skremmebilde.

HØRING

Høringssvar om like konkurransevilkår

- Rapporten som er utarbeidet om konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter er mangelfull. Det kan få store konsekvenser for kommuner, fylkeskommuner og deres innbyggere, sier områdedirektør for advokatene i KS Tor Allstrin.

Les flere artikler

KONTAKT