Hva er viktig for Marius?

En film om betydningen av å se hele mennesket, ikke bare sykdommen, for vi er så mye mer enn utfordringene våre. «Hva er viktig for deg?» er et lite spørsmål som kan utløse pasientens egen motivasjon og ressurser.

Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

HPH er et rammeverk med strukturert oppfølging ved hjelp av sjekklister. Opprinnelig var det et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i Midt-Norge i 2009. Surnadal kommune var en av seks kommuner som deltok sammen med St. Olavs Hospital, ved Øya og Orkdal sykehus, og Molde sykehus. Professor emeritus Anders Grimsmo ved NTNU var en av personene som stod bak prosjektet.

I filmen får vi se hvordan HPH øker sikkerheten og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i Surnadal, samtidig som det er et ledelsesverktøy. Vi få også se hva som er viktig for Magne. 

Pasientforløp

Ett av målene for arbeidet i Gode pasientforløp er at pasienten eller brukeren skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp. I denne filmen møter du Silje, Arvid, Olga, Gro, Solveig, Christian, Torbjørn og Marius. De deler noen av sine tanker om dette viktige spørsmålet.

Eigersund kommunes film om Hva er viktig for deg?-samtalen

Hva er viktig for Daniel?

Å stille åpne spørsmål og la pasienten komme til orde gir ofte mer relevant informasjon for deg som helsepersonell. Denne filmen illustrerer dette med to ulike varianter av «hva er viktig for deg?»-samtalen. Filmen er produsert av Helse Møre og Romsdal HF i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal.

Korleis skal helsearbeidarar unngå hjelpefella?

Bjørnafjorden kommune laget denne filmen til Hva er viktig for deg?-dagen i 2023.

- Vi er jo veldig glad i å hjelpe. Det er derfor vi har valt desse yrka, seier ergoterapeut Iselinn Birgitte Mjåtvedt. Det er fort gjort å gå i hjelpefella, og hjelpe med noko som brukaren med trening og rettleiing kan klare sjølv. Derfor er det nyttig å stille spørsmålet "kva er viktig for deg?"