Gjennom Fiks folkeregister får kommunene og fylkeskommunene tilgang til oppslag, hendelseslister og uttrekk fra folkeregisteret. Alle funksjonene vil være klare i løpet av 2021, og KS vil videreutvikle tjenesten i tråd med kommunenes behov.

Webside for oppslag
På websiden kan ansatte hente opplysninger om personer. Dere kan også sjekke om personopplysninger i et fagsystem er korrekte. Det kan gjøres oppslag på blant annet fødselsnummer, d-nummer og navn.

Oppslag fra digitale skjema og fagsystem
Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer.

Abonnere på hendelser
En hendelsesliste gir kommunen løpende varslinger om endringer i folkeregisteret. Det innebærer at kommunen kan få oppdaterte opplysninger om innbyggerne i sine saksbehandlingssystemer i sanntid. For eksempel kan en kommune få opplysninger om nyfødte i kommunen, tilflyttere for en gitt periode osv. Hendelseslistene legger til rette for automatisert saksbehandling.

Uttrekk
Uttrekk gir kommunen eller fylkeskommunen mulighet til å hente ut opplysninger om et utvalg personer basert på en eller flere kriterier, for eksempel fødselsår eller gatenavn.

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.