KS jobber systematisk med personvern og informasjonssikkerhet i utviklingen av Fiks-plattformen. Slik jobber vi med sikkerhet og personvern i Fiks folkeregister:

  • Løsningen vil ha rollebasert tilgang som kommunene selv administrerer. 
  • Kommunen får tilgang til logg over alle oppslag og søk som gjøres.
  • KS vil utarbeide maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA).
  • KS vil utarbeide et eget tjenestevedlegg til den overordnete databehandleravtalen, slik vi har gjort i forbindelse med de andre tjenestene på Fiks-plattformen. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på fiks-sikkerhet@ks.no hvis du har spørsmål om sikkerheten i tjenesten.