Modernisert folkeregister

Modernisert folkeregister lanseres i 2019.Det nye registeret skal legge til rette for bedre og mer effektive kommunale tjenester. Kommuner og fylkeskommuner må tilpasse sine løsninger til det nye registeret innen 2021 når dagens register utfases.

Mer om digitalisering

DigiFin-løsninger tas i bruk

DigiFin-løsninger tas i bruk

Kommuner over hele landet tar nå i bruk nye løsninger utviklet i fellesskap med støtte fra finansieringsordningen DigiFin. For både DigiHelse og DigiSos ligger det an til at et titalls nye kommuner kobler seg på i løpet av året.

Sosialtjenesten får tilgang til opplysninger om inntekt

Sosialtjenesten får tilgang til opplysninger om inntekt

Den kommunale delen av NAV får nå tilgang til opplysninger som er samlet inn gjennom a-ordningen når søknad om økonomisk sosialhjelp skal behandles. Prosjektet Digisos – digitale sosialtjenester vil få dette på plass rent teknisk.

På nett med Ringsaker bibliotek

På nett med Ringsaker bibliotek

I Ringsaker kommune satses det på digital veiledning. Til høsten setter biblioteket i gang med Digiuka og et nytt Digipunkt.

Ta i bruk digital søknad om sosialhjelp

Ta i bruk digital søknad om sosialhjelp

Med digitale sosialtjenester vil kommunen spare tid, og innbyggerne vil få bedre og raskere hjelp. Hvis din kommune ønsker å ta i bruk søknad om sosialhjelp, finner du informasjon om hva som skal til for å komme i gang på denne siden.

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

Er veiledningstilbudet i din kommune registrert på Digihjelpen sitt kart?

På siden «Eksempler fra kommunene» på netthåndboken til Digihjelpen er det laget et interaktivt kart over veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse i kommunene i Norge.

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Presentasjoner av kommunale veildningstilbud

Høsten 2018 arrangrete KS den første erfaringssamlingen for kommuner som har etablert et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse og kommuner som skal etablere et tilbud. 34 deltakere fra ulike kommuner deltok på samlingen denne dagen

Les flere artikler

KONTAKT