Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene er klare, og alle er på plass innen desember 2021.

Mer om digitalisering

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Årets klarspråkspris for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune. Juryen trakk fram kommunens systematiske brukerinvolvering og tekstarbeid i sin begrunnelse. KS gratulerer!

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Hvordan ivareta elevers personvern på en god måte når man bruker digitale læremidler til læringsanalyse? FOU-prosjektet "Aktivitetsdata for tilpasset læring og vurdering" skal delta i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens.

eKommune for bærekraftige løsninger

eKommune for bærekraftige løsninger

14. og 15. april arrangerer KS eKommune, den årvisse møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets tema er "Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?"

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Temaet er “Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?” Vi ber om dine beste digiale prosjekt i en snap!

Les flere artikler

KONTAKT