Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene blir klare i høst. Alle er på plass innen desember 2021.

Mer om digitalisering

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

KMD lyser ut to millioner i tilskudd til kommunale veiledningstilbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut engangsstøtte på til sammen to millioner kroner til kommuner som ønsker å gi opplæring og veiledning til innbyggere som har behov for økt digital kompetanse.

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Åtti prosent av alle norske kommuner bruker elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gjør at folkeregisteret og dødsårsaksregister blir oppdatert med rett informasjon til rett tid.

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen

Arbeidslivskonferansen 2021 - sammen om den nye arbeidshverdagen - vil handle om det som har skjedd på mange arbeidsplasser og som mange ledere og arbeidstakere har opplevd de siste månedene: En rask, digital omstilling.  

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Kommuner samarbeider om trygg behandling av personopplysninger

Mange tusen elever er nå tilbake på skolebenken. Da er det viktig at elever, foreldre og lærere er trygge på at skolen forvalter deres personopplysninger forskriftsmessig. Derfor jobber KS og kommunene sammen om prosjektet SkoleSec.

Einige om felles digitale ambisjonar for offentleg sektor

PRESSEMELDINGER

Einige om felles digitale ambisjonar for offentleg sektor

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og KS-styreleiar Bjørn Arild Gram er einige om felles ambisjonar og tiltak for å få brukarane til å oppleve ein digital offentleg sektor.

Nordic Edge Expo 2020

Nordic Edge Expo 2020

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innovasjon og samarbeid for smarte og bærekraftige lokalsamfunn på agendaen. Bli med 23. september.

Les flere artikler

KONTAKT