Konkurransen har som mål å velge ut én leverandør som skal utvikle fagsystemet i samarbeid med DigiBarnevern.  I begynnelsen av april ble anskaffelsen lyst ut. Allerede nå har flere leverandører vist interesse. De såkalte DigiBarnevern-kommunene som er med i anskaffelsen er Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Asker og Lørenskog.

For å øke kvaliteten

Fagsystemet er en skybasert IT-løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, akuttberedskap, styring og samhandling og andre oppgaver som utføres i det kommunale barnevernet. Fagsystemet skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet i arbeidet.

Samhandling

Fagsystemet vil legge til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med andre, for eksempel med barn og familier (gjennom innbyggertjenester) eller meldere (gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger).​ Fagsystemet vil også tilgjengeliggjøre det nye faglige rammeverket for kommunalt barnevern (Barnevernsfaglig Kvalitetssystem - BFK), som utvikles av Bufdir. Ansatte i barnevernet vil dermed få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag.

Forsvarlig, effektivt og med høy kvalitet

Leverandøren vil eie fagsystemet etter utviklingen og forutsettes å investere i utviklingen av fagsystemet. Hensikten er at kommunene får løpende tilgang til et fagsystem som holdes oppdatert og videreutvikles gjennom fagsystemets levetidslik at fagsystemet bidrar til å nå målene i DigiBarnevern.

Tilgjengelig for alle

Når utviklingen er ferdig og fagsystemet er godkjent, vil de anskaffende kommunene inngå kontrakt med leverandøren for levering av fagsystemet. Hensikten er at fagsystemet også skal tilgjengeliggjøres i markedet for anskaffelse av andre kommuner som ønsker det.

Utlysningen og konkurransegrunnlaget med vedlegg, for utfyllende beskrivelser av behov og av anskaffelsen, er tilgjengelig her: https://doffin.no/Notice/Details/2020-353270.

Flere leveranser på vei

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ for å heve kvaliteten i barnevernet i alle kommuner i Norge. DigiBarnevern er et samarbeid mellom staten (ved Bufdir) og kommunene (ved KS og Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Asker og Lørenskog kommune). DigiBarnevern består av et statlig prosjekt og et kommunalt prosjekt.

Denne anbudskonkurransen er del av det kommunale prosjektet. Fagsystemet er svært viktig for at de andre leveransene i DigiBarnevern kan gi verdi til kommunene.

De andre planlagte leveransene i DigiBarnevern er:

  • innbyggertjenester
  • barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • begreps- og rapporteringsbank
  • informasjonsmodell og meldingsformater

Ta kontakt med oss

Tommy Engvik, prosjektleder DigiBarnevern kommunal del (tommy.engvik@trondheim.kommune.no)

Jørgen B. Lauvsnes, prosjektleder anskaffelse fagsystem (jorgen.berg.lauvsnes@trondheim.kommune.no)