Tjenesten blir tilgjengelig for alle kommuner i Norge via Fiks-plattformen.

En mer tilgjengelig barnevernstjeneste for barn, unge og foresatte

Digitale innbyggertjenester vil gi barn, unge og foresatte innsyn i egne dokumenter i en barnevernssak og gjøre det enklere å kommunisere digitalt med ansatte i barnevernet.

Digitale innbyggertjenester vil gjøre det lettere for unge og foresatte å:

 • få raskere kontakt med og svar fra saksbehandlere
 • få oversikt over dokumenter, vurderinger og beslutninger i egen sak
 • finne informasjon om barnevernet, inkludert rettigheter og plikter
 • samtykke, medvirke og komme med innspill til dokumenter som f.eks referater og rapporter

Barn, unge og foresatte vil kunne bruke løsningen etter at de har hatt et møte med barneverntjenesten. Da kan de logge seg inn med sikker innlogging på pc og mobil. Innbyggertjenester skal ikke erstatte fysiske møter og annen aktivitet som ansatte har sammen med innbyggere i dag, men være et supplement som bidrar til en bedre og mer åpen og tilgjengelig tjeneste.

Målet er at innbyggere med en aktiv barnevernssak skal få høyere tillit til barnevernet, mer eierskap til egen sak, og bidra til økt grad av medvirkning og samarbeid.

Målgruppe

Tjenestene er rettet mot barn, unge og foresatte som er involvert i en aktiv barnevernssak, eller som tidligere har hatt en barnevernssak. I tillegg vil fosterforeldre og verger kunne få tilpasset tilgang til deler av saken. Barn og unge vil ha ulike tilganger basert på partsrettigheter.

Funksjonalitet i løsningen

Som innbygger vil man få tilgang til følgende funksjoner:

 • Meg og saken min – en egen side med elementer som gir økt innsikt i og forståelse av egen barnevernssak
 • En sikker chat/meldeløsning som kan benyttes mellom barn/familier og deres kontaktpersoner i barnevernet
 • Digital post med mulighet for å sende digitale brev til barnevernet
 • Dokumentmedvirkning, for eksempel i møtereferater og tiltaksevalueringer
 • Dokumentoversikt med liste over saksdokumenter og post hvor man både kan lese og be om innsyn i dokumenter.
 • Samtykkeoversikt med mulighet for å se, gi og trekke samtykker, samt gi bekreftelse på eller signere et dokument
 • Avtaleoversikt med mulighet for å motta, godkjenne og avslå digitale møteinnkallinger fra barnevernet
 • Videomøtefunksjon som kan benyttes for videosamtaler når fysiske møter ikke er hensiktsmessig
 • Informasjon om barnevernet hentet fra Bufdir sine nettsider, eksempelvis om arbeidsmetoder, rettigheter og plikter
 • Veiledning og opplæringsmateriell som kan bidra til økt innsikt og læring

Mer informasjon

For mer detaljer om mål, målgruppe og funksjonalitet, se opptak fra webinar i november 2022 med demonstrasjon av løsningen.

Se også Ofte stilte spørsmål og svar.