Lenke til Teams-sending

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Følg møtet her

Tiltak som kan gjøres i den enkelte kommune, uavhengig av fagsystem, for å styrke kontrollen over bekymringsmeldinger som sendes digitalt, vil bli tatt opp på dette Teams-møtet.

Lenkeblokk Icon Informasjon og lenke til sending

Å dele erfaringer er relevant for teknisk og barnevernsfaglig personell og for alle kommuner. Kommunen kan delta uavhengig av om barnevernstjenesten bruker Visma Familia, eller er berørt av feilen i fagsystemet. Det vil være en faglig samtale.

KS ved konstituert avdelingsdirektør Tristan Rolstad for digitale fellestjenester vil gå gjennom hva som har skjedd, og hvordan KS har fulgt opp saken.

KS stiller med flere ressurser for å kunne svare både på tekniske og andre spørsmål. Spørsmål som vi ikke kan svare på umiddelbart, vil vi besvare i etterkant på vår Sporsmal-og-svar-side om-mottak-av-bekymringsmeldinger.

Send gjerne spørsmål eller innspill til tema dere ønsker å drøfte til fiks@ks.no i forkant av møte.