Spørsmål om DigiBarnevern overordnet

 • Hva er omfanget av DigiBarnevern?

  DigiBarnevern jobber for å forbedre det kommunale barnevernet i Norge. Det statlige barnevernet vil oppleve positive effekter av DigiBarnevern, men omfanget er det kommunale barnevernet. Bufdir deltar i DigiBarnevern med bakgrunn i sin rolle som fagdirektorat for det kommunale barnevernet og bidrar på mange ulike måter til å forbedre det kommunale barnevernet.

 • Er DigiBarnevern et prosjekt for de åtte kommunene som deltar i prosjektet?

  Nei – DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ som jobber for hele det kommunale barnevernet.

Spørsmål om fagsystem

 • Vil DigiBarnevern dele konkurransegrunnlaget/ behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem med andre kommuner som skal anskaffe nytt fagsystem?

  DigiBarnevern tilgjengeliggjør deler av konkurransegrunnlaget/behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem. Dokumentene med tilhørende leserveiledning finnes via denne lenken.

 • Skal DigiBarnevern lage et fagsystem som skal benyttes av alle kommuner i Norge?

  Nei – DigiBarnevern har verken ønske, mandat eller mulighet til å lage/anskaffe ett fagsystem som alle kommuner skal bruke. DigiBarnevern-kommunene har gjennomført en anskaffelse og valgt en leverandør (Netcompany) som skal utvikle et nytt fagsystem. Etter utviklingen kan andre kommuner anskaffe dette fagsystemet eller andre fagsystem som finnes i markedet.

 • Bør kommunene som ikke deltar i DigiBarnevern vente med å anskaffe et nytt fagsystem for kommunalt barnevern?

  Hver kommune er ansvarlig for sine tjenester og verktøyene som understøtter tjenestene. Når det er sagt, tror vi det er en fordel for kommunene at det er konkurranse i markedet. Derfor tror vi det er en fordel for en kommune å vente med å anskaffe et nytt fagsystem til fagsystemet som kommer ut fra DigiBarnevern er i markedet.

 • Hvorfor tar anskaffelse og utvikling av et nytt fagsystem så lang tid?

  For å kunne påvirke markedet, har mange kommuner gått sammen i én felles anskaffelse. På denne måten blir anskaffelsen attraktiv for leverandører (også de som ikke er i markedet i dag), men dette gjør også anskaffelsen mer kompleks, som fører til at det har tatt lengre tid å forberede anskaffelsen enn vanlig. Når det gjelder selve anskaffelsen, er det en prosess som skal følge lovverket knyttet til offentlige anskaffelser. I tillegg har dette vært en ganske stor anskaffelse hvor leverandørene har levert tilbud i flere runder. Når det gjelder utviklingen, tar det tid å komme frem til en standardløsning som andre kommuner kan ta i bruk på en ganske enkel måte.

 • Vil kommunene få noen form for tilskudd fra statlig hold til anskaffelse og drift av nytt fagsystem?

  Nei, det må dekkes av kommunene selv. Bufdir bidrar blant annet gjennom å lage Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem og andre leveranser.

 • Når vil DigiBarnevern-fagsystemet bli tilgjengelig for kommunene som ikke deltar i DigiBarnevern?

  Utviklingen av fagsystemet vil etter leverandørens tidsplan skje i perioden 2021-2022, etterfulgt av etablering i DigiBarnevern-kommunene. Det er leverandøren (Netcompany) som vil eie og drifte fagsystemet, så akkurat når fagsystemet vil tilgjengeliggjøres for andre kommuner, vil være opp til Netcompany.

Spørsmål om innbyggertjenester

 • Hva er innbyggertjenester?

  Prosjektet innbyggertjenester er en del av Digibarnevern. Målet er å gi bedre barnevernstjenester gjennom digitalisering. I løsningen innbyggertjenester vil innbyggerne blant annet enkelt kunne få og be om digitalt innsyn i egne dokumenter i egen sak, kommunisere med saksbehandler og administrere samtykker.

  Løsningen utvikles og skal forvaltes av KS. Tjenesten blir tilgjengelig for alle kommuner i Norge via Fiks-plattformen. Unge og foresatte vil kunne bruke løsningen etter at de har hatt et møte med barneverntjenesten. Da kan de logge seg inn med sikker innlogging både på pc og mobil.

  Innbyggertjenester skal ikke erstatte fysiske møter og annen aktivitet som ansatte har sammen med innbyggere i dag, men være et supplement som bidrar til en bedre og mer åpen tjeneste.

  Målet er at innbyggere med en aktiv barnevernssak skal få høyere tillit til barnevernet, mer eierskap til egen sak, og at barneverntjenesten skal oppleves mer tilgjengelig. Bedre muligheter for medvirkning og samarbeid er sentralt for løsningen.

   

   

 • Hva inneholder innbyggertjenester?

  I den nye løsningen vil innbyggerne blant annet kunne se dokumentene i saken sin, kommunisere med saksbehandler i barnevernet via en sikker meldingstjeneste, be om innsyn i dokumenter og administrere samtykker.

   

 • Hvorfor lages innbyggertjenestene på KS' Fiks-plattform?

  Fiks-plattformen er en etablert plattform for fellestjenester til kommunesektoren. Når kommunene ønsker en fellestjeneste som ikke markedet kan tilby, er Fiks-plattformen det naturlige valget. Plattformen er godt sikret og skalerbar. Tilgang til tjenester og autorisasjon av brukere og fagsystem utføres av kommunene selv. På den måten kan innbyggertjenester tilbys alle kommunene samme dag som de lanseres.

 • Vil innbyggertjenester kreve at kommunen har tatt i bruk Fiks min kommune?

  Innbyggertjenester forutsetter at kommunene har tatt i bruk tjenesten Fiks min kommune  (tidligere Fiks min side), da mange av komponentene fra Fiks min kommune gjenbrukes. Innbyggertjenester vil bli et eget område på Fiks min kommune. Akkurat hvordan dette skal oppleves av brukere, er noe prosjektet skal finne ut av.

 • Kommer løsningen på flere språk?

  Selve innbyggertjenesten vil finnes på flere språk, men vil ikke oversette språket i saksdokumenter.

 • Kan innbygger se alt som saksbehandler skriver i det nye fagsystemet?

  Alle dokumenter som innbygger har rett til å få se, vil kunne vises for innbygger i løsningen. Innbygger har ikke automatisk tilgang til alt, bare det de har innsynsrett til. Barnevernet vil kontrollere hva som deles med hvem.

 • Hvordan vil meldingstjenesten fungere for saksbehandler, og kan tiltakspersoner også benytte den?

  Det er tenkt at meldingstjenesten skal benyttes mellom innbygger og saksbehandler og tiltakspersoner i kommunen. Ansatte i barnevernet vil kunne sende og motta meldinger, enten i fagsystemet eller på mobil.

 • Hva skjer med informasjonen i meldingene, skal den lagres/arkiveres?

  Det er i utgangspunktet opp til den enkelte kommune å beslutte hva i meldingstråden som skal arkiveres. Barn og unge prosjektet har snakket med, ønsker at det i utgangspunktet ikke skal arkiveres automatisk, men at det skal være en lavterskel kommunikasjonsform.

 • Hva er forventet svartid på meldingstjenesten?

  I meldingsløsningen vil det være en tekst som avklarer forventningene til svartid, for eksempel at saksbehandler ikke er tilgjengelig utenfor arbeidstid. Det er ønskelig at meldingene besvares innen rimelig tid, men innbygger kan ikke forvente å få svar umiddelbart.

 • Hva skjer når en ansatt er sykemeldt eller har fravær?

  Ansatte vil ha mulighet til å invitere en eller flere andre ansatte til å delta i samme meldingstråd, slik at innbyggeren får svar innen rimelig tid. 

 • Kan andre instanser som for eksempel Nav, BUP og skoler ha tilgang til innhold i innbyggertjenester?

  Det er kun det kommunale barnevernet og innbyggere med en aktiv barnevernssak som får tilgang til løsningen.

 • Kan alle barn bruke løsningen?

  Per i dag er det kun ungdommer fra fylte 15 år som kan benytte seg av løsningen på grunn av begrensninger i eksisterende innloggingsløsninger med tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

 • Vil innbygger bli møtt av en chatrobot i innbyggertjenester?

  Nei, innbygger vil kommunisere direkte med en ansatt i barnevernet som har en rolle i den aktuelle saken.

 • Skal alle som har en aktiv barnevernssak bruke innbyggertjenester?

  I utgangspunktet skal alle få tilbud om innbyggertjenester, men det er opp til hver enkelt kommune hvordan de ønsker å løse dette.

 • Hvordan kan man være trygg på at uvedkommende ikke kan lese meldingene mellom innbygger og barnevern?

  Den valgte meldingstjenesten ivaretar sikkerhet, personvern og vil ikke avsløre klientforhold med barnevernet.

Spørsmål om DigiBarnevern statlig del

 • Er «barnevernsfaglig kvalitetssystem» et IT-system?

  Nei – det er et faglig rammeverk som gir kunnskapsbasert støtte til det kommunale barnevernet. Det barnevernsfaglige kvalitetssystemet vil være inkludert i nye fagsystemer som kommer på markedet.

Har du flere spørsmål, send en epost til lena-brodtkorb.soberg@trondheim.kommune.no