Spørsmål om DigiBarnevern overordnet

 • Hva er omfanget av DigiBarnevern?

  DigiBarnevern jobber for å forbedre det kommunale barnevernet i Norge. Det statlige barnevernet vil oppleve positive effekter av DigiBarnevern, men omfanget er det kommunale barnevernet. Bufdir deltar i DigiBarnevern med bakgrunn i sin rolle som fagdirektorat for det kommunale barnevernet og bidrar på mange ulike måter til å forbedre det kommunale barnevernet.

 • Er DigiBarnevern et prosjekt for de åtte kommunene som deltar i prosjektet?

  Nei – DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ som jobber for hele det kommunale barnevernet.

Spørsmål om fagsystem

 • Vil DigiBarnevern dele konkurransegrunnlaget/ behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem med andre kommuner som skal anskaffe nytt fagsystem?

  DigiBarnevern tilgjengeliggjør deler av konkurransegrunnlaget/behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem. Dokumentene med tilhørende leserveiledning finnes via denne lenken.

 • Skal DigiBarnevern lage et fagsystem som skal benyttes av alle kommuner i Norge?

  Nei – DigiBarnevern har verken ønske, mandat eller mulighet til å lage/anskaffe ett fagsystem som alle kommuner skal bruke. DigiBarnevern-kommunene har gjennomført en anskaffelse og valgt en leverandør (Netcompany) som skal utvikle et nytt fagsystem. Etter utviklingen kan andre kommuner anskaffe dette fagsystemet eller andre fagsystem som finnes i markedet.

 • Bør kommunene som ikke deltar i DigiBarnevern vente med å anskaffe et nytt fagsystem for kommunalt barnevern?

  Hver kommune er ansvarlig for sine tjenester og verktøyene som understøtter tjenestene. Når det er sagt, tror vi det er en fordel for kommunene at det er konkurranse i markedet. Derfor tror vi det er en fordel for en kommune å vente med å anskaffe et nytt fagsystem til fagsystemet som kommer ut fra DigiBarnevern er i markedet.

 • Hvorfor tar anskaffelse og utvikling av et nytt fagsystem så lang tid?

  For å kunne påvirke markedet, har mange kommuner gått sammen i én felles anskaffelse. På denne måten blir anskaffelsen attraktiv for leverandører (også de som ikke er i markedet i dag), men dette gjør også anskaffelsen mer kompleks, som fører til at det har tatt lengre tid å forberede anskaffelsen enn vanlig. Når det gjelder selve anskaffelsen, er det en prosess som skal følge lovverket knyttet til offentlige anskaffelser. I tillegg har dette vært en ganske stor anskaffelse hvor leverandørene har levert tilbud i flere runder. Når det gjelder utviklingen, tar det tid å komme frem til en standardløsning som andre kommuner kan ta i bruk på en ganske enkel måte.

 • Vil kommunene få noen form for tilskudd fra statlig hold til anskaffelse og drift av nytt fagsystem?

  Nei, det må dekkes av kommunene selv. Bufdir bidrar blant annet gjennom å lage Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem og andre leveranser.

 • Når vil DigiBarnevern-fagsystemet bli tilgjengelig for kommunene som ikke deltar i DigiBarnevern?

  Utviklingen av fagsystemet vil etter leverandørens tidsplan skje i perioden 2021-2022, etterfulgt av etablering i DigiBarnevern-kommunene. Det er leverandøren (Netcompany) som vil eie og drifte fagsystemet, så akkurat når fagsystemet vil tilgjengeliggjøres for andre kommuner, vil være opp til Netcompany.

Spørsmål om innbyggertjenester

 • Kan dere gi noen eksempler på potensielle innbyggertjenester?

  Noen eksempler er oversiktlig innsikt i egen sak og saksforløp, tilgang til dokumenter, chat-/kontaktfunksjon og annen kommunikasjon, gi/ta samtykke osv.

 • Hvorfor lages innbyggertjenestene på KS sin FIKS-plattform?

  FIKS-plattformen er en nasjonal plattform for fellestjenester på tvers av kommune-Norge. Siden barnevern ikke tilhører et fagområde som har en egen plattform (som nav.no og helsenorge.no), er det naturlig å lage innbyggertjenestene på FIKS-plattformen slik at alle kommuner kan ta dem i bruk.

 • Vil kommunene som allerede har en «Min Side» kunne tilby innbyggertjenester for barnevern på sin «Min Side»?

  Ja – det er mulig å dyplinke (eller tilsvarende) til brukergrensesnittet på KS MinSide. I tillegg er det mulig for en kommune å koble seg direkte på API-er på FIKS-plattformen.

Spørsmål om DigiBarnevern statlig del

 • Er «barnevernsfaglig kvalitetssystem» et IT-system?

  Nei – det er et faglig rammeverk som gir kunnskapsbasert støtte til det kommunale barnevernet. Det barnevernsfaglige kvalitetssystemet vil være inkludert i nye fagsystemer som kommer på markedet.

Har du flere spørsmål, send en epost til lena-brodtkorb.soberg@trondheim.kommune.no