Dette skyldes en feil som kan ha medført at enkelte bekymringsmeldinger som er sendt til barnevernet, ikke har kommet frem.

– Nå er det viktig at alle kommuner som bruker den aktuelle løsningen, følger anbefalingene fra Visma, får feilen rettet og oversikt over omfanget i sin egen kommune. KS oppfordrer samtidig de aktuelle kommunene til å følge rådene fra nasjonale myndigheter når det gjelder oppfølging av saken, sier områdedirektør for forskning innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland. Hun legger til at alle som er usikre på om den bekymringsmeldingen de har sendt er motatt, oppfordres til å ta kontakt med den lokale barneverntjenesten for å sikre at dette er i orden. 

Lenkeblokk Icon Spørsmål og svar om mottak av bekymringsmeldinger

Feil i fagsystemet

Visma og Bergen kommune har avdekket en feil i integrasjonen mellom Visma Familia og Nasjonal portal for bekymringsmelding. Feilen ligger altså ikke den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger, men i et av fagsystemene kommunene bruker, Visma Familia.  

- Dette er først og fremst, som Visma selv sier, en sak mellom Visma og kommuner som bruker denne løsningen. Vårt bidrag er å bistå så godt vi kan. Omfanget kartlegges nå av Visma i samarbeid med deres kunder, sier Weidemann Wieland.

Har tatt kontakt med kommunene

KS digitale fellestjenester har sendt melding til alle sine kunder om å følge opp informasjonen fra Visma om denne tekniske feilen.

Visma har tatt kontakt med alle kommuner som bruker integrasjonen med Visma Familia om hvordan kommunen skal følge opp. KS ved fiks@ks.no har også sendt ut samme informasjon fra Visma til alle kommuner med oppfordring til å følge opp. Det er viktig at kommunene får installert feilretting fra Visma snarest.

KS mener samtidig at det er viktig og nødvendig at kommunene og innbyggere fortsetter å bruke den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger der det blir sørget for at alle meldinger blir ivaretatt. Portalen gir god veiledning til dem som ønsker å varsle – og gjør det enklere for barnevernstjenesten å håndtere varslene som kommer.

KS vil oppfordre kommunene til å følge anbefalinger fra VISMA knyttet til å få oversikt over mulig omfang i egen kommune. Innbyggerne i kommunene bør videre oppfordres til å ta kontakt med den lokale barneverntjenesten hvis man har meldt bekymring for et barn og er usikker på om bekymringen er mottatt.

Les også artikkelen: Brev til kommunene om oppfølging av svikten knyttet til bekymringsmeldinger i Visma Familia