Digisos er et samarbeid mellom kommunene, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet som har utviklet digitale tjenester for sosialhjelpsområdet på nav.no, som digital søknad om økonomisk sosialhjelp og innsyn.

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp 

Den digitale søknaden kan bidra til raskere saksbehandlingstid. Den kommer raskere frem til NAV-kontoret, og inneholder ofte mer komplett informasjon. I tillegg slipper saksbehandlerne å måtte tolke håndskrift, og de bruker mindre tid på administrasjon, skanning og kontroll.  Digital søknad vil kunne frigjøre tid til mer oppfølging av dem som trenger det mest. 

Innsyn

Innsynsløsningen gir søkeren blant annet mulighet til å sjekke status i saken sin, lese brev og vedtak, samt sjekke utbetalinger på Ditt NAV. Tilknyttet digital søknad er innsyn en tilleggstjeneste for søkerne. Den gir søkerne bedre oversikt over de digitale søknadene sine og gjør det enklere å finne riktig søknad hvis de skal ettersende vedlegg. 

Innsyn bidrar til at søkeren selv har oversikt og kontroll over sin egen søknadsprosess.