KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og de fem pilotkommunene Bergen, Bærum, Stavanger, Oslo og Trondheim har gått sammen om prosjektet.Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.

Kommuner har testet ut
Pilotkommunene testet ut digital søknad om økonomisk sosialhjelp i 2018. Nå legges det til rette for å tilby løsningene til øvrige NAV-kontor. 

Prosjektet samarbeider også med de ulike leverandørene av fagsystemene som benyttes i saksbehandlingen av sosiale tjenester i NAV-kontorene. Fagsystemene leveres av Acos, Bouvet, Tieto og Visma.  

Flere kommuner har tatt i bruk
Flere kommuner har tatt i bruk digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Se oversikt over hvilke på nav.no . Hvis din kommune ønsker å komme i gang, finner dere mer informasjon på www.nav.no/digisos