Halden kommune, Oppegård kommune, Ski kommune, Bergen kommune og Kongsvinger kommune presenterte sine veiledningstilbud og delte noen av sine erfaringer. Tilbudene er organisert, utviklet og tilpasset lokale forhold og derfor er de også ulike, men det finnes mange gode løsninger og eksempler som man kan la seg inspirere av og forsøke å tilpasse til egen kommune. Du kan se presentasjonene fra kommunene her:

Etter presentasjonene ble det erfaringsutveksling i grupper ved hjelp av en dialogduk, som innebar at kommunene fikk fire konkrete case som de diskuterte og løste.

Alle gruppene diskuterte problemstillinger knyttet til organisering og forankring, markedsføring av tilbudet, personvern og veiledningsrollen og målgrupper for tilbudet. Det var masse engasjement og det ble gode diskusjoner grupper og plenum. Både KS og Kompetanse Norge fikk innspill om konkrete utviklingsbehov på Digihjelpen.no og digidel.no i lys av de fire problemstillingene som ble diskutert.

Dagen ble avsluttet med en liten idedugnad der deltakerne kunne komme med ønsker og innspill til videre utvikling av netthåndboken www.digihjelpen.no og www.digidel.no.

Facebook-gruppe for de som jobber med kommunale veiledningstilbud i digital kompetanse

KS har etablert en lukket Facebook-gruppe for alle som jobber med kommunale veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. I denne gruppen vil KS dele alt av oppdateringer i prosjektet og nyheter som publiseres på www.digihjelpen.no. Vi håper at medlemmene også kan bruke gruppen til å dele sine erfaringer, suksesshistorier, tips og råd, og at man kan stille spørsmål dersom man lurer på hvordan andre kommuner har løst ulike oppgaver. Dersom du jobber med eller skal begynne å jobbe med et kommunalt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse er det bare å melde seg inn i denne gruppen og invitere andre relevante personer inn.

Gruppen heter: Digihjelpen - veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse