I 2018 inngikk lokalbutikkene en avtale med daværende Flora kommune om å bli kommunale servicepunkt. Avtalen ble videreført ved opprettelsen av nye Kinn kommune i 2020.  

Lisa Myklebust og Hildur Sørdal er daglige ledere av hver sin lokalbutikk. De har alltid hatt god oversikt og omsorg for kundene sine – er det noen som ikke kommer innom for å handle som vanlig, blir de etterlyst.   

– Vi hjelper til med smått og stort. Det kan være radioer som ikke fungerer eller andre som har behov for større skrift på mobilen. Vi har hjulpet kundene i mange år, så forskjellen er at rollen er utvidet og formalisert. Kommunen ser oss, da er det enklere å gi hjelp til innbyggerne, sier Hildur.  

Utenfor butikkene er det et skilt der det står «Kommunalt servicepunkt», og i butikken er det en skranke der innbyggerne kan stille spørsmål.  På en digital tavle inne i butikken ruller nyheter og informasjon fra kommunen.   

I samarbeidsavtalen står det at lokalbutikken skal være en sosial arena. Butikken med kafé er en populær møteplass for innbyggerne i Stavang. Foto: Nærbutikken Stavang

Vinn-vinn for kommunen 

Kristin Maurstad er rådgiver i Kinn kommune. Hun forteller at kommunen er veldig takknemlig for arbeidet butikkene gjør.   

Butikkene ligger i øysamfunn, eller langt fra kommunesenteret, der kommunen ikke har institusjoner der vi treffer innbyggerne våre. Butikkene fungerer som vårt servicetorg og kommunens forlengede arm, sier Kristin. 

I samarbeidsavtalen mellom kommunen og butikkene står det også at butikkene skal fungere som en møteplass for innbyggerne i en krisesituasjon.   

- Det er viktig å ha et formalisert samarbeid med en skriftlig avtale. Da er vi gjensidig bundet til hverandre, og det er lettere å komme i kontakt med hverandre, sier Kristin. 

Råd til andre kommuner som vil i gang 

  • Formaliser samarbeidet i en avtale.  
  • Hopp i det, så blir det til etter hvert! Videreutvikle tilbudet sammen underveis.  
  • Det er en enklere måte for kommunen å nå ut til innbyggere i desentraliserte områder der kommunen ikke har institusjoner.  

Populært tilbud   

Lokalavisa skrev om servicepunktet da det kom. Tilbudet har blitt godt tatt imot, selv om mange innbyggere har digital vegring. 

Mange eldre blir livredde bare de hører ordet data. Men når selv jeg klarer å få det til, så klarer de fleste å få det til, det er ikke så vanskelig, sier Hildur. 

I Norge bor vi på den ytre øy til den dypeste dal, det sier seg selv at kommunen ikke kan nå ut overalt, da kan butikkene hjelpe. Vi er alltid tilgjengelig, påpeker Sørdal. 

Det har blitt en snakkis. Kommunen når ut til deg og innbyggerne føler at de blir sett, sier Lisa.


Daglig leder av Svanøybukt lokalbutikk, Lisa Myklebust, hjelper en kunde med mobilen. 

Veien videre 

Denne høsten skal kommunen og butikkene videreutvikle tilbudet og fornye avtalen.   

Kompetanseheving av dem som gir veiledning står på blokka, i tillegg til å få system på taushetserklæringer.     

Vi har også en jobb å gjøre med å markedsføre tilbudet. Vi må tenke nytt, vanlige digitale kanaler fungerer dårlig når målgruppa ikke er digitale, erkjenner Kristin.    

På spørsmål om de har råd til andre butikker og kommuner er svaret:  

– Hopp i det! Begynn en plass og jobb derifra. Kommunen har vært fantastisk, sammen har vi funnet måter vi kan hjelpe innbyggerne, avslutter Lisa.   

Enklere å be om hjelp 

Etter at butikkene inngikk samarbeidet med kommunen, opplever de at flere innbyggere spør om hjelp.   

Det er flere som ikke har spurt før, som gjør det nå. Tidligere var det nok en del som kviet seg, som kanskje ikke ville være til bry. Nå når vi er et servicepunkt, er det lettere å be om hjelp, sier Lisa.    

Butikken skal blant annet tilby helsefremmende aktiviteter, ha låne-pc, hjelpe innbyggere med å komme i kontakt med kommunen og tilby digital hjelp til innbyggere og turister. For dette får butikkene litt støtte fra kommunen.    

I tillegg samarbeider de med hjemmesykepleien og hjelper til med vareutlevering.   

– Når vi kjører ut varer treffer vi mange. Det hender at vi ser personer som skulle hatt hjemmehjelp eller mer oppfølging fra kommunen, da gir vi beskjed, sier Hildur. 

Etableringen av servicepunktet i Kinn kommune var i utgangspunktet et pilotprosjekt i regi av Merkur-programmet. Merkur-programmet er et statlig program for utvikling av distriktsbutikker, underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Lenkeblokk Icon Rettleiing for kommunar som ønskjer å samarbeide med lokalbutikkar og etablere servicepunkt frå Distriktssenteret

KS samarbeider med Kommunal- og distriktsdepartementet om Digihjelpen-prosjektet. Kinn kommune var en av kommunene som fikk tilskudd fra departementet i 2023.

Lenkeblokk Icon Les mer om Digihjelpen