Til hovedinnhold

Nettressurser til veiledningen

Artikler

SISTE OM DIGIHJELPEN

Foto: Feber Design

Tilskudd til veiledningstilbud i digital kompetanse

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) lyser ut engangsstøtte på til sammen 8 millioner kroner til kommuner som vil opprette og utvikle lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne. KS oppfordrer kommunene til å søke.

Foto: Feber Design

Opptak av nettseminar om samarbeid i veiledningstilbudet

Med knappe ressurser og mange andre lovpålagte oppgaver er det ikke alltid en enkel sak å skulle tilby innbyggerne støtte og veiledning i den digitale hverdagen. Men mange kommuner tenker kreativt når de skal opprette veiledningstilbud.

Overstrømmende glede og mestring

Birger Brynildsen har hjulpet folk med data i 15 år. Behovet for opplæring er enormt. Da Birger tilbød en-til-en-undervisning, ble ventelistene raskt uhåndterlige. Og truet med å gjøre ham utbrent. Nå har Birger funnet en ny løsning.

Foto: Feber Design

Hvordan evaluere veiledningstilbudet?

Når kommunen har etablert et Digihjelpen-tilbud for innbyggere bør effekten av tilbudet evalueres. En evaluering kan bidra til måloppnåelse, og kan gi læring som er verdifull i videre utvikling av tilbudet.

Foto: Gamst design

Barrierer for digital deltakelse

Digital sårbarhet reduserer evnen til å ta i bruk digitale tjenester. Mange mennesker opplever digital sårbarhet på grunn av ulike utfordringer, og det kan påvirke deres muligheter til å delta fullt ut i vårt digitale samfunn.

Foto: Thomas Winje Øijord

Opptak av nettseminar om unge som veiledere i digital kompetanse

Det er flere kommuner som har unge veiledere i digital kompetanse. Noen har elever og lærlinger fra videregående skole på biblioteket, mens andre har ansatt ungdom utenfor arbeidslivet som digitale veiledere.

Les flere artikler

KONTAKT