På nettseminaret forteller Bergen offentlige bibliotek har IKT-elever har praksis på biblioteket en gang i uken. De har ulike erfaringer med bruk av elever som veiledere de siste årene. De oppsummerer at det er er vinn-vinn: kommunen får tilført ressurser og elevene får arbeidserfaring. Halden bibliotek forteller også om sine erfaringer med elever som veiledere.

“Inn i jobb-prosjektet» i Bydel Alna i Oslo forteller om hvordan de kombinerer digihjelp med å få ungdommer inn i jobb. Se opptaket av nettseminaret om unge som digitale veiledere: