Hvordan kan vi i fellesskap bidra til å øke den digitale kompetansen blant innbyggerne i kommunene våre? På seminarnet deler flere kommuner sine erfaringer med samarbeid med eksterne, som for eksempel samarbeid mellom bibliotek, innbyggertorg og andre aktører som den lokale banken, nærbutikken eller sosiale entreprenører ?

  • Rådgiver Kristin Maurstad fra Kinn kommune deler rfaringer med Merkur-programmet og hvordan lokalbutikkene fungerer som kommunens servicetorg og kommunens forlengede arm.
  • Biblioteksjef Astrid Drevland fra Bømlo bibliotek forteller om deres tilbud – og hvordan de har fått til samarbeid med den lokale banken, kraftlaget og elever fra helse- og oppvekstfag.
  • Steinar Dahlen, virksomhetsleder kultur og frivillighet i Nesodden kommune, vil fortelle om hvordan de jobber med digitalt utenforskap og hvordan samarbeidet med den sosiale entreprenøren Friskus, ved Sigrid Nedkvitne, bidrar til inkludering i kommunen.