Til hovedinnhold

Digital inkludering

Hvis du ikke har digital kompetanse, blir du stående utenfor. 14 prosent av den norske befolkningen over 16 år har ingen eller lave digitale ferdigheter. Derfor må vi jobbe for digital inkludering.

Artikler

DigihjelpenFoto: Feber Design

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Foto: Feber Design

Tilskudd til veiledningstilbud i digital kompetanse

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) lyser ut engangsstøtte på til sammen åtte millioner kroner til kommuner som vil opprette og utvikle lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne. KS oppfordrer til å søke.

Foto: Thomas Winje Øijord

Dobbel effekt i bydelen

Bydel Alna i Oslo kombinerer to tiltak som treffer utenforstående i samfunnet: Inn i jobb og Digihjelpen. Unge voksne, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, har fått jobb som bydelsverter.

Alt er nytt

Alganesh Emah er nettopp blitt norsk statsborger. Veien fra Eritrea til Oslo har ikke vært enkel. Mange førstegenerasjonsinnvandrere møter ikke bare et nytt samfunn og et nytt språk – de møter også digitale tjenester for første gang.

Med litt hjelp kan flere delta

Ca. 14 prosent av den norske befolkningen over 16 år har lav eller ingen digital kompetanse. Det er 600 000 mennesker. Hvis du ikke har digital kompetanse, blir du stående utenfor.

Tidstyven i livets siste år

Skjoldvor Wiseth har en hemmelighet hun ikke deler med noen. En time i uken får hun digital veiledning i Tjøme kommune. Hvis flere får vite om tilbudet, blir det mindre tid på henne. Derfor holder hun munn.

Overstrømmende glede og mestring

Birger Brynildsen har hjulpet folk med data i 15 år. Behovet for opplæring er enormt. Da Birger tilbød en-til-en-undervisning, ble ventelistene raskt uhåndterlige. Og truet med å gjøre ham utbrent. Nå har Birger funnet en ny løsning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om Digihjelpen? Send en e-post til digihjelpen@ks.no

KONTAKT