Les flere reportasjer

Foto: Feber Design

Lenkeblokk Icon Les mer andre veiledningstilbud

Den lokale ildsjelen og bibliotekaren Odd Harald Opdal tar opp ulike temaer, som bruk av smarttelefon og nettbrett, banktjenester, Vipps, e-posttjenester og velferdsteknologi. I tillegg til de felles mandagssamlingene kan de eldre innbyggerne bestille ekstra oppfølging om det skulle være noe konkret de strever med. Det kan for eksempel være utfordringer med å laste ned den nye BankID-appen, komme seg inn på helsenorge.no for å sjekke frikortet sitt eller få hjelp til å ta i bruk nytt teknisk utstyr.

– Det var Seniornett Austevoll som fikk det hele i gang. Sammen med det lokale pensjonistforbundet sendte de et åpent brev til kommunen og etterspurte et digitalt tilbud for eldre. Kommunen bevilget 10.000 kroner i to omganger, som en hjelp for å komme i gang. Etter dette henvendte Seniornett Austevoll seg til biblioteket med midlene og spurte om vi kunne bidra. Jeg ble med på prosjektet og vi satte i gang med å møtes hver mandag, forteller Odd Harald.

Foto: Austevoll kommune

Ildsjel og bibliotekar Odd Harald Opdal har i samarbeid med Seniornett Austevoll sikret et tilbud om opplæring i digital kompetanse for de eldre innbyggerne i Austevoll kommune.

Fra 2022 har kommunen har gått inn og støttet prosjektet med en 12,5 prosent prosjektstilling som varer ut året. I vår kom midlene fra tilskudd fra E-helse Vestland og i fjor høst fra en sum Seniornett Austevoll hadde til rådighet.

Tilbudet i dag er koordinert mellom Seniornett Austevoll og biblioteket. De har en evalueringsgruppe med flere aktører i kommunen som Frivilligsentralen, rådgiver for velfersteknologi og representanter fra kommuneadministrasjonen. E-helse Vestland er også en regional organisasjon som har organisert digitale treff på tvers av kommunene for å utveksle erfaringer. Odd Harald Opdal inviterer også inn eksterne personer til å bidra med innhold på treffene. Rådgiver for velferdsteknologi i kommunen skal komme og snakke om hva velferdsteknologi er og hvordan det kan brukes. Svaksynte Nina er veldig god på digitale hjelpemidler og kommer for å vise hvordan hun bruker de. Odd Harald har også en kollega som er flink med VR-briller, han kommer for å vise VR-teknologi.

– Det var først etter at vi hadde et tilbud som fungerte og som fikk oppmerksomhet at kommunens ledelse kom på banen. Men nå er de med, og har eierskap til prosjektet.

Justerte tilbudet etter erfaringer

– Da vi startet opp, var tanken først at jeg skulle være disponibel en fast økt i uken utover høsten for å bistå de eldre med digitale utfordringer. Men jeg merket fort at flesteparten av de som kom ikke hadde klare spørsmål eller digitale problemer de lurte på der og da. Det de ønsket var å lære mer om internett, mobil, nettbrett og annen teknologi og hvilke muligheter som finnes i den digitale verden, fortsetter Opdal.

På den andre samlingen forberedte derfor Odd Harald en presentasjon med temaet ID-porten og digitale postkasser. Deretter gav han gruppen noen praktiske oppgaver, som å logge seg på bibliotekets trådløse internett for å lese en oppdatering på kommunen sine nettsider om koronasituasjonen. Kombinasjonen av en teoretisk gjennomgang i plenum og praktiske oppgaver viste seg å fungere godt for målgruppen.

– Innbyggerne setter pris på at det finnes et tilbud. Bare at det er et sted å henvende seg for digitale utfordringer virker betryggende. Biblioteket har blitt synonymt med digital hjelp. Bibliotekar Odd-Harald Opdal, Austevoll kommune
Foto: Austevoll kommune

Tilbudet er også en viktig sosial arena

Bibliotekaren stiller også med kaffeservering og kjeks, slik blir det hele mer sosialt. De eldre kommer fra forskjellige steder i kommunen, og treffer ikke så ofte på hverandre.

– Dette er en aldersgruppe som varierer fra et par og seksti til over nitti. Og de setter pris på en hyggelig kaffestund. Av utstyr tar deltakerne med det de har, mobiltelefon, nettbrett eller bærbar PC. Den faste mandagsøkten gir tilbudet en stabilitet som gjør tilbudet oversiktlig og forutsigbart for de eldre, sier Opdal.

Odd Haralds oppskrift

  1. Sett sammen en Powerpoint-presentasjon med et gitt tema som er relevant for deltakerne. Eksempler på tema kan være: «Finn fram på nettet», bruk av smarttelefon og nettbrett, «Hvordan bruke e-post», «BankID-appen» eller bruk av nettbank, helsenorge.no eller andre ulike offentlige digitale tjenester, sosiale medier, digitale hjelpemidler og velferdsteknologi.Skriv gjerne ut powerpointen slik at alle kan følge med, og ta med heftet hjem for eventuelt å øve mer.
  1. Bland gjerne «tørre» temaer med mer underholdende innslag. For eksempel først noe om passord: «Hva er to-trinnspålogging?», «Hvordan huske passord samtidig som de er sterke?». Deretter noe om YouTube og hvordan å søke opp sanger der, eller finne gamle innslag på NRKs nettarkiv. Eller ulike nettsteder eller apper for å finne filmer, podkaster, oppskrifter, gode tilbud osv. Bare det å få prøve seg på praktiske oppgaver gir en økt kompetanse i den digitale hverdagen og vil etter hvert gi resultat.
  2. Utstyret som trengs for å gjennomføre en økt er ikke mye. Du som veileder trenger gjerne en skjerm til å vise presentasjon og video. Så trenger du en laptop, hdmi-ledning og en skjerm. Hvis du har en overgang fra iphone/ipad/annen smarttelefon til hdmi kan du også vise direkte på mobilen hvordan ulike ting gjøres.
Foto: Austevoll kommune

Eksempler på oppgaver som Odd Harald har laget til deltakerne på SeniorSurf.

Foto: Austevoll kommune

Eksempler på oppgaver som Odd Harald har laget til deltakerne på SeniorSurf.