Det viktigste jeg kan bidra med, er å gi folk selvtillit til å utforske internett på egen hånd.

Mohammed Bamou

Nå har de ansvaret for den digitale veiledningen av bydelens innbyggere.
– Å få jobb her har vært 70 prosent av gleden min de siste årene, sier bydelsvert Mohammed Bamou. Han fikk stillingen gjennom Inn i jobb, KS-prosjektet som søker å inkludere flere unge utenfor arbeidslivet i kommunale jobber.

Lavterskeltilbud med ringvirkninger
Digihjelpen er åpen flere ganger i uken, du trenger ikke bestille tid eller gå på kurs. Bydelens innbyggere får hjelp til alt fra oppdateringer på mobilen til Bank-ID og digitale, offentlige tjenester og skjemaer.
– Det viktigste jeg kan bidra med, sier Mohammed, er å gi folk selvtillit til å utforske internett på egen hånd.

Tilbyr digital nødhjelp
Alna er en mangfoldig bydel, som rommer mennesker fra en rekke ulike kulturer, og her bringer de unge bydelsvertene med seg viktige ressurser:
– Vi har bydelsverter som snakker mange ulike språk, til og med litt tegnspråk, og det at du kan få digital veiledning av noen som snakker samme språk som deg, tenker jeg gir en god effekt, sier seksjonsleder Elisabeth Lie.

I Alna har de også valgt å gjøre Digihjelpen til et dropin-tilbud.
– De som oppsøker oss, er de som ønsker å løse et problem her og nå, sier Elisabeth.

90 år og ny iPhone
Leif Solheim er 90 år og pensjonist, men holder seg oppdatert med det siste av iPhone, iPad, Apple Watch og iMac. Han kommer innom Digihjelpen på bydelshuset når han trenger råd, for eksempel om datahåndtering.
– Jeg har jo 18 000 bilder på telefonen, som jeg ikke vil ha der, sier han og ler.
Selv om Leif også har en sønn som er datakyndig, synes han Digihjelpen er et godt supplement.
– Sønnen min er jo så opptatt, og jeg spør alltid om det samme, sier han og ler igjen.

Mestring øker digital bruk
Mohammed viser Leif hvordan chatten fungerer i Snapchat. Leif benytter anledning til å sende en snap til Lucky, en av de andre bydelsvertene.
– Du må ha tålmodighet og veilede dem i prosessen, ikke gjøre det for dem, sier Mohammed. Han mener at Digihjelpen bør være et tilbud i alle bydeler og i hele landet:
– Digihjelpen skaper en trygghetsfølelse og en mestringsfølelse hos innbyggerne. Det gir dem lyst til å utforske og faktisk bruke tjenestene som er tilgjengelig.