Digital bevissthet – å forstå hvordan man kan verne om eget privatliv på nett

Én av de fem ferdighetene i grunnleggende digital kompetanse er digital dømmekraft. Digital dømmekraft handler om å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler også om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og sosiale medier.

For å kunne utøve digital dømmekraft må du ha en digital bevissthet. En bevissthet om hvilke data du deler med hvilke digitale tjenester og hvordan disse dataene benyttes videre. Samtidig som man hever den digitale kompetansen i befolkningen og får flere folk på nett, er det viktig at befolkningen utvikler et bevisst forhold til egne persondata. Alle bør ha kunnskap om hvordan egne persondata deles på nett og hvordan man kan styre og tilpasse hvilke data man velger å dele.

Data Detox - ressurser for å øke den digitale bevisstheten til innbyggere

Buskerud fylkesbibliotek har, i samarbeid med Tactical Tech fra Berlin, utarbeidet en norskspråklig, versjon av Data Detox Kit som kan benyttes i veiledningstilbud for å snakke om digital bevissthet. Det er flere land som i dag har oversatt og tatt i bruk disse ressursene.

Data Detox Kit er et konkret 8-dagers program som stegvis viser hvordan du kan sikre din mobil og PC, og gradvis gjør deg sikrere og mindre synlig på nett. Kurset kan skrives ut på papir og kan for eksempel deles med innbyggerne når man snakker om digital bevissthet eller gjennomfører kurs. Det er også mulig å lage et kursopplegg som tar utgangspunkt i innholdet Detox-programmet.

Buskerud fylkesbibliotek har i tillegg til Data Detox Kit fått oversatt Data Detox nettstedet til norsk. Nettstedet inneholder i dag en rekke praktiske verktøy som kan brukes for å øke digital bevissthet. På nettsiden Data Detox finner man et minikurs «Det viktigste» og en del bonusartikler som belyser ulike problemstillinger, for eksempel falske nyheter, skitne triks, forvirrende design etc. Både minikurset og artiklene kan deles ut direkte til innbyggerne og det kan brukes til ulike arrangementer, kurs og workshops med innbyggerne.

Lenkeblokk Icon Data Detox

Data Detox bar – få i gang samtalen om digital bevissthet

I samarbeid med Drammensbiblioteket ble den norske versjonen av Data Detox lansert for publikum i februar 2019. Under lanseringen rigget biblioteket en bardisk der publikum kunne stille spørsmål og dele erfaringer om digital integritet, sikkerhet og data som vi i dag etterlater oss på nett. De bibliotekansatte betjente baren og delte ut eksemplarer av Data Detox Kit.

Foto: Buskerud fylkesbibliotek

Data Detox-baren under lanseringen av Data Detox-ressursene. Foto: Buskerud fylkesbibliotek

Jannicke Røgler og Joep Aarts fra Buskerud fylkesbibliotek har bidratt med å lage den norskspråklige versjonen av Data Detox-ressursene. Erfaringen fra Drammensbiblioteket viser at disse ressursene fungerer godt som et lavterskel tilbud, både for bibliotekansatte og publikum. Kurset er relativt selvforklarende og Detox Kit er et godt verktøy til å starte en samtale med innbyggere.

Dialog med innbyggerne om Detox-ressursene bidrar, ifølge Jannicke og Joep, til at man får vite mye om utfordringene som innbyggerne har. Denne kunnskapen kan veiledningstilbudet bruke til å sette opp kurs eller annen veiledning som er relevante for innbyggerne. Det er også mulig å kombinere Detox-ressursene med andre tilbud: for eksempel lesesirkler, språkkaféer, formidling av digitale tjenester, utstillinger, workshops eller Digital festival osv. Ressursene egner seg godt på skoler og universiteter/høyskoler også.

Foto: Buskerud fylkesbibliotek

Fra et arrangement i Drammen hvor de gjennomførte en live Detox-prosess med en testperson i forbindelse med lansering av Digital Detox. Foto: Joep Aarts

Markedsføringsmateriell som kan benyttes fritt i forbindelse med bruk av Digital Detox-ressursene i veiledningstilbud

· Liten plakat for Data Detox 

· Data Detox buttons 

· Data Detox klistremerke