Til hovedinnhold

Nettressurser til veiledningen

Artikler

SISTE OM DIGIHJELPEN

Foto: Feber Design

Hvordan evaluere veiledningstilbudet?

Når kommunen har etablert et DIgihjelpen-tilbud for innbyggere bør effekten av tilbudet evalueres. En evaluering kan bidra til å sikre at dere faktisk oppnår målene dere har satt, og at tilbudet oppleves som relevant og nyttig for innbyggerne.

Foto: Gamst design

Barrierer for digital deltakelse

Digital sårbarhet reduserer evnen til å ta i bruk digitale tjenester. Mange mennesker opplever digital sårbarhet på grunn av ulike utfordringer, og det kan påvirke deres muligheter til å delta fullt ut i vårt digitale samfunn.

Foto: Thomas Winje Øijord

Opptak av nettseminar om unge som veiledere i digital kompetanse

Det er flere kommuner som har unge veiledere i digital kompetanse. Noen har elever og lærlinger fra videregående skole på biblioteket, mens andre har ansatt ungdom utenfor arbeidslivet som digitale veiledere.

Foto: Nærbutikken Stavang

KOMMUNESPEILET

Datahjelp i lokalbutikken

Lokalbutikkene er kommunens forlenga arm i Kinn. Der får innbyggerne hjelp til alt fra å finne busstider til å ta utskrifter.

Foto: Thomas Winje Øijord

Dobbel effekt i bydelen

Bydel Alna i Oslo kombinerer to tiltak som treffer utenforstående i samfunnet: Inn i jobb og Digihjelpen. Unge voksne, som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, har fått jobb som bydelsverter.

Foto: Austevoll kommune

Seniorsurf – Austevoll bibliotek i samarbeid med frivillige

Ut mot havgapet i Nordsjøen, sør for Øygarden og Bergen ligger øykommunen Austevoll. Hver mandag klokken ett samles opptil 15 eldre i kommunen på biblioteket for å få hjelp til den digitale hverdagen, gjennom veiledningstilbudet Seniorsurf.

Les flere artikler

KONTAKT