Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor innbyggere med liten, eller ingen digital kompetanse, kan få hjelp og veiledning for å ta i bruk digitale verktøy og digitale tjenester. Veiledningstilbudet skal gi innbyggere, som har et behov, mulighet til å tilegne seg de grunnleggende digitale ferdighetene som trengs for å kunne ta i bruk digitale verktøy og digitale offentlige tjenester fra kommune og stat.

Søknadsfristen er fredag 14. juni 2024.

Les mer om tilskuddsordningen, finn søknadsskjema og tildelingskriterier på Digitaliseringsdirektoratets sine nettsider

Hvordan kommer vi i gang?

Har din kommune planer om å søke på tilskuddsordningen, men lurer på hvor dere skal starte?

Under «Hvordan komme i gang?» på digihjelpen.no har vi samlet råd til hva man bør vurdere når man skal opprette et veiledningstilbud. Dere kan også la dere inspirere av reportasjene dere finner under «Eksempler fra kommunene» fra ulike kommunale veiledningstilbud.