Digihjelpen-tilbudets potensielle brukere kan være ulike kategorier voksne som trenger veiledning i bruk av digitale tjenester for å delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Selv yngre brukere som i utgangspunktet kan synes å være digitale og ivrige brukere av for eksempel smart­telefoner og spill, kan ha utfordringer i møtet med bestemte teknologier eller ha en lav byråkratisk kompetanse.

De mest sårbare gruppene:

De mest sårbare gruppene er identifisert i bl.a. SIFOs/Deltasenterets rapport 2 og 5 i 2014, og i statistikk fra SSB:

  • Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, med spesielt fokus på kvinner
  • Eldre over 65 år
  • De som står utenfor arbeidslivet, blant andre trygdede/hjemmeværende
  • Mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner

 

Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?

Rapporten «Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?» (2022) fra SSB, Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) viser at unge studenter og lite integrerte utenlandske kvinner er sårbare i møtet med offentlige digitale tjenester. Analysen viser også at høy alder, lavere utdanningsnivå, å være pensjonist eller hjemmeværende, og å bo i områder med lav befolkningstetthet, øker sannsynligheten for å falle utenfor digitalt.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?"

 

Når dere skal opprette et veiledningstilbud i din kommune er det viktig at dere kartlegger hvilke målgrupper dere ønsker å nå og at dere får kjennskap til nåsituasjonen i kommunen.