Digihjelpen-tilbudets potensielle brukere kan også være ulike kategorier voksne som trenger veiledning i bruk av digitale tjenester for å delta i arbeidslivet, samfunnsliv, livslang læring og etter hvert opprettholde en aktiv alderdom, og yngre brukere som er førstegangsbrukere av kommunale eller statlige digitale tjenester og som derfor ikke har egne erfaringer. Selv yngre brukere som i utgangspunktet kan synes å være digitale og ivrige brukere av for eksempel smart­telefoner og spill, kan ha utfordringer i møtet med bestemte teknologier eller begrepsapparat som benyttes i tilknytning til de offentlige tjenestene.

De mest sårbare gruppene:

De mest sårbare gruppene er identifisert i bl.a. SIFOs/Deltasenterets rapport 2 og 5 i 2014, og i statistikk fra SSB:

  • Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, med spesielt fokus på kvinner
  • Eldre over 65 år
  • De som står utenfor arbeidslivet, blant andre trygdede/hjemmeværende
  • Mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner

 

Når dere skal opprette et veiledningstilbud i din kommune er det viktig at dere kartlegger hvilke målgrupper dere ønsker å nå og at dere får kjennskap til nåsituasjonen i kommunen.