Oppegård kommune har etablert et fast veiledningstilbud i digital kompetanse, som har fått navnet «På nett klokken ett».

Et tilbud med lang historie og tett samarbeid med frivillige  
Veiledningstilbudet i Oppegård kommune startet med et seniorsurftilbud i 1999, etter hvert i samarbeid med foreningen Seniornett. Biblioteket stilte sine lokaler og PC-er til rådighet for Seniorsurf-tilbudet, og ansatte og frivillige stilte som veiledere. Over tid har samarbeidet mellom frivillige i Seniornett og biblioteket utviklet seg, og samarbeidet ble formalisert ved at man begynte å lage og gjennomføre temaveiledninger sammen. I dag heter tilbudet «På nett klokken ett» og det tilbys fast i biblioteket hver tirsdag. Det er et veiledningstilbud der både frivillige veiledere og veiledere i biblioteket bidrar.  –Det har vært viktig for oss å ha et tett samarbeid med de frivillige, både fordi de har mye å tilby av kompetanse og erfaring, men også fordi vi ikke hadde klart å opprettholde et så stort tilbud uten hjelp fra dem, forteller Kristine Mesgrahl ass. biblioteksjef.

I tillegg til tilbudet hver tirsdag, veiledes det individuelt i bibliotekets lokaler dersom innbygger spør og de ansatte har ledig tid og kapasitet. Nytt av året er at biblioteket arrangerte Digital festival en uke i september der de tilbød foredrag og veiledning hver dag. Digital festival er en revitalisering av Seniorsurfdagen – et prosjekt initiert av Seniornett Norge. Fylkesbiblioteket i Akershus var prosjektleder og i tillegg til Oppegård deltok Lørenskog og Ullensaker bibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og vil bli videreført til neste år, da forhåpentligvis i enda flere bibliotek.

Forankring og organisering av tilbudet
Veiledningstilbudet i Oppegård er godt forankret i kommunens handlingsprogram, og biblioteket følger opp dette i sin virksomhetsplan gjennom tilbudet «På nett klokken ett». Samarbeidet med de frivillige er godt organisert og formalisert. Biblioteket har blant annet inngått kontrakter og taushetserklæringer med de frivillige veilederne som bidrar fast i tilbudet.

Oppegård kommune har også to innbyggere som er sertifiserte velferdsteknologiambassadører fra Pensjonistforbundet, Sverre Henry Storødegård og Leif Alnes. De har gjennom sin sertifisering lært mye om velferdsteknologi og kan blant annet arrangere kurs som skal bidra med økt kunnskap om og bruken av velfersteknologi i kommunen. De to ambassadørene i Oppegård bidro med kurs på biblioteket i fjor. Gjennom kurset fikk innbyggerne blant annet lære mer om velferdsteknologi, og de fikk demonstrert noen konkrete teknologier og løsninger. I høst startet prosjektet «Mestring i Oppegård» med en serie foredrag. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Eldrerådet i Oppegård kommune, Oppegård kommune v/prosjektleder for velferdsteknologi Monica Karstensen og Pensjonistforbundets to lokale velferdsteknologiambassadører.  Dette er et mer spisset og spesialisert tilbud fra kommunen som utfyller bibliotekets tilbud.

Biblioteket i Oppegård kommune har et tilbud som søker å dekke helheten i veiledningstilbudet i kommunen. De bidrar til at aktørene som gir veiledning i kommunen kjenner til hverandre og kan henvise innbyggerne til hverandre på bakgrunn av innbyggernes behov. NAV-kontoret i kommunen gir fast dropp-inn veiledning, og har bidratt med mini-foredrag i tilbudet «På nett klokken ett». Dersom en innbygger har spesifikke spørsmål om NAVs digitale tjenester, kan biblioteket på bakgrunn av sin oversikt og kjennskap til NAVs tilbud, informere innbyggeren om NAVs dropp-inn tilbud.

Hvordan få innbyggerne til å benytte tilbudet?

For å gjøre tilbudet kjent, har biblioteket brukt flere av sine faste kanaler som både er digitale og analoge. Tilbudet er markedsført på bibliotekets facebook-side og hjemmesiden til biblioteket og kommunen. Det er med i kulturhusets trykte program, bibliotekets programhefte og de har i tillegg flyers og plakater som er delt ut og hengt opp i biblioteket og på Seniorsenteret. Lokalavisen har laget noen reportasjer. I tillegg kjøper kommunen plass i Østlandets blad annen hver uke, som biblioteket benytter når de kan.  Seniornett deler også informasjon om veiledningstilbudet til sine medlemmer gjennom sine kanaler. Evalueringer har vist at alle kanalene treffer, og det er ikke en kanal som har truffet spesielt bedre enn andre. Strategien til biblioteket er derfor å fortsette å markedsføre bredt i flere kanaler og så vil kjennskapen til tilbudet blant innbyggerne komme over tid.

Biblioteket opplever at antall deltagere på kursene har variert. Det er litt uklart eksakt hva som påvirker oppmøtet, og de jobber nå med å kartlegge dette nærmere. De har likevel noen erfaringer og hypoteser om hva som påvirker oppmøtet. –Vi ser at været er av betydning. Dersom det er veldig glatt ute eller det regner mye så opplever vi ofte færre deltakere på kursene. Vi ser også at tema og timing er viktig og påvirker oppmøtet. Deltakerne må føle at de har behov for kurset og at temaet er nyttig for dem. Vi kan ikke bare ha tema «offentlige digitale tjenester», vi må også ha kurs med innhold som oppleves som nyttig og morsomt for deltakerne. For eksempel kurs i bilderedigering, slektsforskning, sosiale medier etc. Et kurs med tema «Digital skattemelding» vil oppleves som mer nyttig dersom vi holder kurset i perioden når skattemeldingen skal leveres, forklarer Kristine.

Biblioteket og de frivillige forsøker derfor å velge temaer som de tror at innbyggerne både har lyst til å lære mer om og temaer som det er nødvendig at de har kompetanse om – en gylden middelvei. I veiledningstilbudet har de både brukt kursmateriell fra Digidel.no og de har laget en del kursmateriale selv. Da vi besøkte Oppegård og fulgte tilbudet «På nett klokken ett», var temaet for miniforelesningen passord og sikkerhet på nett. Det ble en god dialog mellom veilederne og deltakerne om bruken av passord og svindel på e-post og nettsider.

Foto: Therese Neråsen/ Agenda Kaupang

Veiledningstilbudet På nett klokken ett er i gang og dagens tema er passord og sikkerhet.

Nordre Follo Digidelteam i 2020

I 2020 blir Oppegård og Ski kommune slått sammen til Nordre Follo kommune, men samarbeidet mellom biblioteket i Oppegård og Ski er allerede godt i gang. I høst lanserte Ski bibliotek tilbudet «På nett klokken ett» hver mandag. Oppegård bibliotek og Ski bibliotek søkte sammen i 2016 tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i til å etablere «Nordre Follo digidelteam». Nordre Follo digidelteam skal være en ressurs og hjelp til å heve den digitale kompetansen til innbyggerne i den nye storkommunen. Midlene fra KMD skulle brukes til felles kompetanseheving av alle veilederne. Bibliotekene lagde en plan for kompetansehevingsarbeidet og tok utgangspunkt i e-læringskurset 23 offentlige ting som de brøt opp og fordelte på flere samlinger i løpet av et år. Sammen identifisert de digitale områder som de ønsket å heve sin kompetanse på, de gjennomførte samlinger og evaluerte seg selv ved kursets slutt. De har laget og publisert en presentasjon som viser hvordan de organiserte og gjennomførte kompetansehevingen i Oppegård og Ski.

Tre gode råd fra Kristine ved Oppegård bibliotek til kommuner som står på startstreken og skal etablere et veiledningstilbud

  • Lurer du på om du skal gjøre det så bare start – ikke vent for lenge. Sett i gang og så lærer dere underveis.
  • Samarbeid – få til samarbeid internt i kommunen og med eksterne: både frivillige og ev. næringsliv
  • Forankre tilbudet hos alle – lag noen klare retningslinjer for hva dere gjør eller ikke gjør. Informer og del.