Oversikt over etablerte veiledningstilbud i Norge

I mars 2018 ble det sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle kommunene i Norge med spørsmål om de har et veiledningstilbud i digital kompetanse og hvordan dette tilbudet er organisert. Basert på svarene fra undersøkelsen ble det laget et interaktivt kart som viser hvilke kommuner som har et veiledningstilbud og litt informasjon om tilbudene.

Kommunen må selv melde ifra om sitt tilbud ved å fylle ut undersøkelsen. KS oppdaterer deretter kartet med informasjonen som kommunene har gitt.

 

Lenkeblokk Icon Registrer veiledningstilbudet i din kommune her

 

Kommuner som har registert veiledningstilbud i digital kompetanse

 

Les mer om de kommunale veiledningstilbudene

 • Asker kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på kommunens innbyggertorg, og gis i form av individuell veiledning, fysiske kurs og hjelp over telefon. Det en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne, frivillige som bidrar og gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke både kommunens digitale tjenester og statlige digitale tjenester.

  I samarbeid med Seniornett Asker, tilbyr kommunen telefonveiledning for digitale tjenester for kommunens seniorer. Enten de vil lære å bruke nettbank, bestille legetime, kjøpe teaterbilletter eller starte en videosamtale med familie og venner man kanskje ikke har sett på lenge. 

  Kontaktperson: Karin Kilden, karin.kilden@asker.kommune.no

  Les mer om veiledningstilbudet i Asker kommune:

  https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/aktuelt/digital-hjelp-til-askers-seniorer/

 • Aukra kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Kommunens egne ansatte gir veiledning i bruk av utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester (f.eks. skattemeldingen, NAV), bruk av kommunale digitale tjenester , bruk av private digitale tjenester,  bruk av konkrete programmer og i digital dømmekraft. Det tilbys både kurs og drop-in-veiledning. Innbyggerne tar med eget utstyr (PC/brett/telefon) og får hjelp i det de trenger hjelp til.

 • Aurskog Høland kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar.  Tilbudet er lokalisert både på service-/informasjonstorget i kommune, i folkebiblioteket og på frivilligsentralet. Det gis veiledning gjennom  individuell veiledning, fysiske kurs og instruksjonsvideoer. Veiledningen blir gitt av både egne ansatte og eksterne personer. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av kommunens og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Irene Sæther, Irene.seter@shk.no

  Les mer om tilbudet i Aurskog Høland kommune her

   

 • Austevoll kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket, og veiledningen gis i samarbeid mellom bibliotekar og med frivillige hos Seniornett Austevoll. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer gir veiledning i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester (f.eks. skattemeldingen, NAV), bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.), digital dømmekraft og andre tema knyttet til internett og teknologi.

  Kontaktperson i kommunen: Odd Harald Opdal

  E-post: odd.opdal@austevoll.kommune.no

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside: https://www.austevollbibliotek.no/2022/09/29/seniorsurf-hausten-2022/ 

   

   

 • Bamble kommune

  Kommunen har et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Veiledningstilbudet er lokalisert både på service-/informasjonstorg og folkebiblioteket i kommunen. Det gis individuell veiledning og arrangeres fysiske kurs. Veiledningen gis av en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer. Det blir veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og det gis hjelp til bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson i kommunen: Andreas Jambak Nilsen, andreas.jambak.nilsen@bamble.kommune.no

 • Bergen kommune

  Et fast veiledningstilbud drevet av kommunen alene. Tilbudet gis ved Bergen offentlige bibliotek og ved innbyggerservice. Hos innbyggerservice gis det personlig veiledning for å komme i gang med data og internett. Biblioteket tilbyr blant annet «Kom i gang»-klubber og en-til-en-veiledning der de lærer bort grunnleggende databruk.

  Kontaktpersoner: Sverre Helge Bolstad (folkebiblioteket) og Lillian Røthe (Innbyggerservice)

  Eksterne lenker:

  Kurs ved Bergen offentlige bibliotek

  Bergen kommune innbyggerservice

 • Birkenes kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på frivilligsentralen. Kommunens ansatte veileder i  bruk av utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester  bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester og bruk av konkrete programmer. Veiledningen gis via drop-in.

  Kontaktperson i kommunen: Gøran Frigstad

  E-post til kontaktperson: goran.frigstad@birkenes.kommune.no

 • Bokn kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene, i service-/informasjonstorg i kommunen. Det gis indviduell veiledning, arrangeres kurs og holdes nettkurs. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som gir veiledning. Det blir veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester, for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc. og hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester.

 • Bydel Ullern

  Et fast veiledningstilbud der både bydelen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på seniorsentrene i bydelen. Det er både egne ansatte og eksterne som tilbyr individuell veiledning til seniorer. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.), hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester og statlige digitale tjenester.

 • Dovre kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i frivilligsentralen, og det gis både individuell veiledning og kurs. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer som bidrar og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Linda Berntsen,  linda.berntsen@dovre.kommune.no

 • Eidsvoll kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket og er et samarbeid mellom biblioteket og frivilligheten. Det gis veiledning i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC). Veiledningen gis via drop-in på biblioteket. 

  Kontaktperson: Elisabeth Alnes

  E-postadresse: elisaabeth.alnes@eidsvoll.kommune.no

   

   

 • Enebakk kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket, og det er ansatte fra biblioteket som gir individuell veiledning. De gir veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.).

 • Farsund kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer veileder i bruk av utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), bruk av statlige digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Det tilbys både kurs med flere deltakere og forhåndsbestilt en-til-en-veiledning.

 • Fauske kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.).

  Veiledningstilbudet er lokalisert i frivilligsentralen. Det er eksterne som gjennomfører veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Gro-Anita Olsen, frivilligsentralen@fauske.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.seniornett.no/lokalforening/fauske/ 

 • Fitjar kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Det gis veiledning i å  bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av kommunale digitale tjenester og digital dømmekraft. Veiledningen foregår både som kurs med flere deltakere og gjennom drop-in.

  Kontaktperson i kommunen: John Karsten Raunholm

  E-post: jora@fitjar.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.fitjar.kommune.no/informasjonsmoete-for-seniorar.6569793-419599.html

   

 • Fjaler kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Kommunens egne ansatte og frivillige veileder i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC) og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.). Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere og som drop-in.

  Kontaktperson i kommunen: Kristin Yndestad

  E-postadresse: kry@fjaler.kommune.no

 • Flatanger kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket, i frivilligsentral og grendelag. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og frivillige veileder innbygere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.) og i å  bruke private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Veiledningen foregår både som kurs med flere deltakere, forhåndsbestilt en-til-en-veiledning og via drop-in.

  Navn på kontaktperson i kommunen: Gro Seltveit

  E-post: gro.seltveit@flatanger.kommune.no

 • Fredrikstad kommune

  Et fast organisert tilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket og frivilligsentralen. Det gis både individuell veiledning og fysiske kurs, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester. Det er en kombinasjon av frivillige og kommunens egne ansatte som gir veiledningen.

  Kontaktpersoner: Ingrid Trømborg, intg@fredrikstad.kommune.no

 • Fyresdal kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert i folkebiblioteket til kommunen. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer som gir individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.). Innbygere kan også få hjelp til bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson:Liv Blørstad Kiland, biblioteket@fyresdal.kommune.no

   

 • Gjøvik kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert både på service-/informasjonstorget i kommunen, i folkebiblioteket og på frivilligsentralet. Det gis veiledning gjennom  individuell veiledning og fysiske kurs. Veiledningen blir gitt av både egne ansatte og eksterne personer. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av kommunens og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson i kommunen: Annika Birkelund 

  E-postadresse til kontaktperson: Annika.Birkelund@gjovik.kommune.no

  Les mer om tilbudet i Gjøvik kommune her: https://www.gjovik.kommune.no/aktuelt/digihjelpen-i-gjovik-kommune.41544.aspx

 • Gran kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på service-/informasjonstorg i kommunen. Kommunens egne ansatte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av kommunale digitale tjenester og digital dømmekraft. Veiledningen gis i form av forhåndsbestilt en-til-en-veiledning.

  Kontaktperson i kommunen: Kine Therese Vik-Erstad

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside: https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html

   

 • Halden kommune

  Et fast veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert i biblioteket, servicesenteret og frivillighetssentral. Halden kommune tilbyr både individuell veiledning, kurs og hjelp over telefon. Det er egne ansatte, eksterne og elever fra videregående skole som utfører veilednings- og opplæringstiltakene. De gir hovedsakelig veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internettjenester, hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester og statlige digitale tjenester.

   

  Kontaktperson: Sven Lilleheier, sven.lilleheier@halden.kommune.no

  Lenke til nettside for veiledningstilbudet: https://www.halden.kommune.no/tjenester/byen-og-kommunen/prosjekter/prosjekter-sentraladministrasjon/digitalt-utenforskap-og-digital-inkludering/datahjelpen/

   

 • Hamar kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på  service-/informasjonstorg i kommunen, på folkebiblioteket og på frivilligsentral. Kommunens egne ansatte og friviillige veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester og bruk av kommunale digitale tjenester. Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere og gjennom drop-in. 

  Kontaktperson i kommunen: Hilde Huse

  E-post: hilde.huse@hamar.kommune.no

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside: https://www.hamar.kommune.no/innbyggerservice/digihjelp-i-hamar/

   

 • Harstad kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket og det tilbys individuell veiledning, fysiske kurs samt hjelp over telefonen. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne som veileder i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.), hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Line Merethe Rubach, line.rubach@harstad.kommune.no

   

 • Hemsedal kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillige, foreninger etc.). Tilbudet er fysisk lokalisert i frivilligsentralen. Her tilbys det kurs i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester. Veiledningen gis av eksterne/frivillige personer.

  Kontaktperson: Jette Ellseth, fri.hem@online.no

  Ekstern lenke:

  Hemsedal frivillighetssentral

 • Hitra kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert i folkebiblioteket og her gis det både individuell veiledning og fysiske kurs. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne som bidrar med veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke både statlige og kommunale digitale tjenester.

  Hver torsdag har biblioteket et tilbud om digital veiledning fra kl.11:00 til kl. 14:00. i tillegg arrangerer biblioteket data kurs av og til.

  Kontaktperson i kommunen: Islam Abou Hassan

  E-postadresse: islam.abou.hassan@hitra.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.hitra.kommune.no/kultur/bibliotek

   

   

 • Hjelmeland kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert ved service-/informasjonstorget  og på folkebiblioteket til kommunen. Det gis både ndividuell veiledning og tema-foredrag med veiledning. En kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer gjennomfører veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av kommunens og statlige digitale tjenester.

   

  Kontaktperson i kommunen: Kirsten Hansson, kirsten.hansson@hjelmeland.kommune.no

 • Holmestrand kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket i kommunen. Kommunens egne ansatte veileder innbyggere i å  bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av kommunale digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Veiledningen gis både gjennom forhåndsbestilt en-til-en-veiledning og via drop-in.

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside: https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-velferd/tilbud-om-arbeid-aktivitet-og-kurs/digihjelp-bli-trygg-pa-teknologi/

   

 • Horten kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene. Veiledeningstilbudet er lokalisert i folkebiblioteket til kommunen, og det er kommunens egne ansatte som veileder. Det gis individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.). Innbyggerne kan også få hjelp til bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Frida Tveten, frida.tveten@horten.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/administrasjon/digihjelp/ 

   

 • Hurdal kommune

  Et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket. Det gis individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester. Det er ansatte i kommunen som gir veiledningen.

  Kontaktperson: Anett Dokken, anett.dokken@hurdal.kommune.no

   

 • Hyllestad kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert i folkebiblioteket til kommunen, i kommunehuset og drop-in tilbud i lokale nærbutikker. Det gis både individuell veiledning, kurs og hjelp via chat. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som gir veiledning. Det blir hovedsaklig veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av statlige digitale tjenester.

  Navn på kontaktperson i kommunen: Rune Thorsnes, rune.thorsnes@hyllestad.kommune.no

  Les mer om tilbudet i Hyllestad kommune

 • Hå kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Veiledningstilbudet er lokalisert på folkebiblioteket og på frivillighetssentralen. Det gis individuell veiledning. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og frivillige som veileder.

  Det blir veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.), og innbyggerne får hjelp til å bruke kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Ragnhild E. Vaaland

  Les mer om tilbudet: https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/aktivitetar-arrangement-og-fritid/digihjelp/

 • Inderøy kommune

  Ikke et fast organisert tilbud, men det gis veiledning i digital kompetanse dersom innbygger etterspør, på folkebiblioteket til kommunen. Det er ansatte som er ansatt på biblioteket som gir veiledning. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester, for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc

  Kontaktperson i kommunen: Ane Vestby Øiesvold, ane.vestby.oiesvold@inderoy.kommune.no

 • Karasjok kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket, der arrangeres det treff for seniorsurfere. Det gis både veiledning i grupper og individuell veiledning. Det er kommunens egne ansatte som gir veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Evy Guttorm, evy.guttorm@karasjok.kommune.no

   

 • Karmøy kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket. Kommunens ansatte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, bruk av statlige digitale tjenester (f.eks. skattemeldingen, NAV), bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.) og hjelper til med utskrifter.

  Veiledningen tilbys både gjennom forhåndsbestilt en-til-en-veiledning og drop-in.

  Navn på kontaktperson i kommunen: Hanne Mulelid

  E-postadresse: hmu02@karmoy.kommune.no

   

 • Klepp kommune

  Veiledningstilbud ved Klepp bibliotek der også Seniornettkafeen i kommunen deltar.  Drop in-tilbudet er på Klepp bibliotek alle dager i uka og kursvirksomhet foregår både på biblioteket og på frivilligsentralen. Individuell veiledning gis av bibliotekets ansatte og kurs tilbys både av bibliotekets ansatte og eksterne. Det gis veiledning i bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC og å være på nett. Tema for kurs er etter forespørsel, men populære emner er skatt, netthandel, nettmøter, sikkerhet og trusler.

  Det gis også veiledning i bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Aud Jorunn Haugen Hakestad, ajhh@klepp.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://klepp.kommune.no/artikkel/klepp-bibliotek

   

 • Kongsvinger kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne aktører bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket til kommunen. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning og fysiske kurs. Det er en kombinasjon av bibliotekets egne ansatte og eksterne personer, primært elever fra IKT- og servicefag som gir veiledningen. Det blir i hovedsak veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og kommunale og statlige digitale tjenester. Les mer om tilbudet i Kongsvinger

   

  Kontaktperson: Stine Raaden, Stine.Raaden@kongsvinger.kommune.no 

  Ekstern lenke:

  Kongsvinger bibliotek

 • Kvinesdal kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. TIlbudet er lokalisert på frivilligsentralen. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer veileder innbyggerne i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester , bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.), bruk av konkrete programmer og i digital dømmekraft.

  Navn på kontaktperson i kommunen: Irene Sandtorv

  E-post: irene.sandtorv@kvinesdal.kommune.no

   

 • Kviteseid kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.), i folkebiblioteket til kommunen. Det blir hovedsakelig veildet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.), og hjelp til bruk av både kommunens og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Tordis Stenrud, tordis.stenrud@kviteseid.kommune.no

   

 • Levanger kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på service-/informasjonstorget i kommunen. Det gis både individuell veiledning, fysiske kurs og hjelp over telefon. Det er kommunens egne ansatte som utfører veiledningen. Det blir veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av kommunens og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Eva Kristin Lian, eva.lian@levanger.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Service--og-digitaliseringssenter/

   

 • Lindesnes kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på servicetorget, i folkebiblioteket og i frivilligsentralen. Det gis både individuell veiledning og kurs, og det er ansatte i kommunen som bidrar med veiledningen. Innholdet i tilbudet består av veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke kommunenes digitale tjenester.

  Kontaktpersoner: Melvin Kleiven, post@lindesnes.kommune.no // Karina H. Larsen, khl.lindesnes.kommune.no

 • Lillehammer kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket i kommunen. Det gis individuell veiledning. Det er kommunens egne ansatte som veileder. Det blir veiledet i generell bruk av PC/nettbrett og hjelp til bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

   

  Kontaktperson i kommunen: Vegard Bjørnson, vegard.bjornson@lillehammer.kommune.no

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside: https://www.lillehammer.kommune.no/vil-du-bli-litt-mer-digital.6615361-508433.html

 • Lillesand kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Kommunens ansatte veileder innbyggerne i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), bruk av statlige digitale tjenester og i bruk av kommunale digitale tjenester. Veiledningen tilbys både i form av kurs med flere deltakere og via drop-in.

  Navn på kontaktperson: Louise Wittig

  E-post: Louise.Wittig@lillesand.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.lillesand.kommune.no/datahjelp.565408.no.html

   

 • Lund kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert i frivilligsentralen, og det gis både individuell veiledning, fysiske kurs og hjelp over telefon. Det er kun frivillige, eksterne som bidrar og gir veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Søvli K. Reisersen

 • Luster kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne (frivillige, foreninger etc.) bidrar. Tilbudet er lokalisert flere steder i Luster: I service-/informasjonstorget, i folkebiblioteket, Datakafe i samarbeid med 6 bygdelag (desentralisert tilbud) og i voksenopplæringen hver fredag. Det gis veiledning i form av individuelle kurs, fysiske kurs, introduksjonsvideoer, hjelp over telefon og IT-lærling som tilbyr en-til-en opplæring. Tilbudet gis i av både egne ansatte i kommunen og eksterne personer. Det gis primært veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internettjenester og hjelp til bruk av både kommunale og statlige digitale tjenester.

  Les mer om tilbudet i Luster

  Kontaktperson: Britt Veum Hauge, britt.veum.hauge@luster.kommune.no

   

   

 • Lørenskog kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Lørenskog bibliotek har digital opplæring for de med lav digital kompetanse en gang i uken. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester , bruk av kommunale digitale tjenester,b ruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.) og bruk av konkrete programmer.

  Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere og gjennom drop-in.

  Navn på kontaktperson: Toril Å. Iversen

  E-post: torive@lorenskog.kommune.no

   

 • Malvik kommune

  Et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket i kommunen. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning. Det er kommunens egne ansatte som gir veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Knut Resell, Knut.Resell@malvik.kommune.no

   

 • Meråker kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket og på frivilligsentral. Det veiledes i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.) og digital dømmekraft.

  Veiledningen gis i form av drop-in.

  Kontaktperson i kommunen: Åsmund Øverkil

  E-post: asmund.overkil@meraker.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.meraker.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/meraker-frivilligsentral/meraker-frivilligsentral/

   

   

 • Molde kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert både i frivilligsentral og på bibliotektet. Kommunens ansatte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere, forhåndsbestilt en-til-en-veiledning og gjennom drop-in.

  E-post: biblioteket@molde.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.molde-bibliotek.no/datahjelp-2?culture=nb

 • Nittedal kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert i folkebiblioteket til kommunen. Kommunen tilbyr kurs og det blir hovedsakelig veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester. Veiledningen gis av egne ansatte og eksterne personer.

  Kontaktperson: Ann Katrin Yri, Ann.Katrin.Yri@nittedal.kommune.no

 • Nord-Fron kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på bibliotek og frivilligsentral. Det gis veiledning i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av kommunale digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Kontaktperson i kommunen: Laila Fjellseth

  E-postadresse: laila.fjellseth@nord-fron.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.nord-fron.kommune.no/aktuelt/er-du-digital-nybegynnar.20716.aspx

   

 • Nordre Follo kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på frivilligsentral. Det veiledes i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester , bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.) og digital dømmekraft.

  Det veiledes gjennom forhåndsbestilt en-til-en-veiledning.

  Kontaktperson i kommunen: Sølvi Rundberget Bjørkmo

  E-post: Solvi.RundbergetBjorkmo@nordrefollo.kommune.no

  Les mer: https://ski.frivilligsentral.no/

   

 • Nordre Land kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillige, foreninger etc.). Tilbudet er fysisk lokalisert i service-/informasjonstorg i kommunen og i frivilligsentralen. Det gis både individuell veiledning og fysiske kurs. Det blir hovedsakelig veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke kommunens digitale tjenester og statlige digitale tjenester. Det er en kombinasjon av egne ansatte i kommunen og frivillige som gir veiledningen.

  Kontaktperson: Liv Solveig Alfstad, liv.s.alfstad@nordre-land.kommune.no

   

  Les mer om tilbudet: https://www.nordre-land.kommune.no/veiledningstilbud-datahjelp-for-nettskremte.6526799-504731.html

   

 • Nordreisa kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert på servicetorget på rådhuset. Kommunens ansatte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.) og bruk av konkrete programmer. Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere og forhåndsbestilt en-til-en-veiledning.

  Navn på kontaktperson i kommunen: Karoline Berg Norum

  E-postadresse: karoline.norum@nordreisa.kommune.no

  Les mer på kommunens nettside: https://www.nordreisa.kommune.no/digihjelpen.567628.no.html

   

 • Os kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud som er organisert og drevet av eksterne aktører alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i frivilligsentralen, og det tilbys både individuell veiledning og fysiske kurs. Det er kun eksterne, frivillige som gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke statens digitale tjenester.

  Kontaktperson: Kåre Bakosgjelten, kbakskog@hotmail.com

   

 • Oslo kommune

  Et fast tilbud som er drevet av kommunen alene. Tilbudet gis ved Deichman Hovedbibliotek. Det gis individuell veiledningen i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.). Det er bibliotekets ansatte som gir veiledningen.

  Kontaktperson: Ingela Nøding, Ingela.noding@deichman.no

 • Porsanger kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket. Det veiledes i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester , bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.), bruk av konkrete programmer og digital dømmekraft.

  Veiledningen gis både i form av kurs med flere deltakere og gjennom drop-in.

  Kontaktperson i kommunen:Kristine Sunde Fauske

  E-post: Kristine.Fauske@porsanger.kommune.no

 • Porsgrunn kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er lokalisert ved service-/informasjonstorg i kommunen og på folkebiblioteket til kommunen. Det gis individuell veiledning, både gjennom drop-in og timebestilling. Kommunens ansattte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), Opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av kommunale digitale tjenester, bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.), bruk av konkrete programmer og digital dømmekraft.

   

  Kontaktperson i kommunen: Gitte Helland

  E-post: gitte.helland@porsgrunn.kommune.no

 • Rakkestad kommune

  Kommunen tilbyr et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Det gis veiledning i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), Opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID (MinID, Bank ID, Bank ID på mobil etc.), bruk av statlige digitale tjenester, bruk av kommunale digitale tjenester (f.eks Fiks min kommune, andre minside-tjenester eller andre kommunale tjenester), bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.), bruk av konkrete programmer og digital dømmekraft.

  Kontaktperson i kommunen: Kåre Kristiansen

  E-post: kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.rakkestad.kommune.no/seniornett.499308.no.html

   

 • Rindal kommune

  Kommunen tilbyr dataklubb i frivilligsentralen. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning og temaveiledning. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne som gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til bruk av kommunale og statlige digitale tjenester. Kommunen er også i startfasen med etablering av veiledning v/sentralbordet & biblioteket v/Tove Schei, Morten Møller (kulturkonsulent) og Bodil Arnestad (bibl.sjef).

  Kontaktperson: Anni Karlstrøm, anni.karlstrom@rindal.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://rindal.frivilligsentral.no/aktivitet?dataklubben&Id=2188

   

 • Ringsaker kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet gis i folkebibliotekene i kommunen. Det tilbys både individuell veiledning og fysiske kurs. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne som utfører veiledningen, og det blir hovedsakelig veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Heidi Brennodden, heidi.brennodden@ringsaker.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.ringsaker.kommune.no/digihjelp.6569145-448935.html

   

 • Risør kommune

  Et fast etablert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillige, foreninger etc.). Tilbudet er fysisk lokalisert i Teknologibanken i Risør kommune. Her tilbys det både kurs og nettkurs, og det blir veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke de statlige digitale tjenestene. Veiledningen utføres både av egne ansatte i kommunen og frivillige.

  Kontaktperson: Marita Thomseth, marita.thomseth@risor.kommune.no

 • Rollag kommune

  Kommunen tilbyr et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er forankret i Frivilligsentralen og biblioteket. Kommunens ansatte veileder innbyggere i å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), opprette og bruke e-post, opprette og bruke elektronisk ID, bruk av kommunale digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester. Tilbudet gis både i form av kurs med flere deltakere og  forhåndsbestilt en-til-en-veiledning.

  Kontaktperson i kommunen: Nadine Mielke, nadine.mielke@rollag.kommune.no

   

   

 • Sande kommune

  Et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket til kommunen. Innbyggerne tilbys her individuell veiledning av kommunens egne ansatte. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke både kommunale og statlige digitale tjenester. Innbygger veiledes i det de har behov for å lære og trenger hjelp med.

  Kontaktperson: Brit Døvle Larssen, brit.dovle.larssen@sande-ve.kommune.no

 • Sandefjord kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket og på service-/informasjonstorg i kommunen. Veiledningen gis i form av kurs med flere deltakere og drop-in. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne som gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke kommunens digitale tjenester, å bruke utstyr (f.eks. mobil, nettbrett og PC), bruk av statlige digitale tjenester og bruk av private digitale tjenester (f.eks. nettbank,abonnementer, sosiale medier, kjøpe billetter etc.).

  Kontaktperson: Lars Petter Kjær, lpk@sandefjord.kommune.no

   

 • Sel kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i frivilligsentralen, og inneholder fysiske kurs og individuell veiledningen. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som gir veiledning. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktpersoner: Jertru Stallvik, jertru.stallvik@sel-kommune.no

 • Selbu kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne (frivillige, foreninger, etc.) bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i service-/informasjonstorget i kommunen og i frivilligsentralen. Det gis tilbud i form av individuell veiledning, fysiske kurs og hjelp over telefon. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som gir veiledningen, og det blir hovedsakelig veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internettjenester og hjelp til å bruke både kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Karin Galaaen, frivillig@selbu.kommune.no

   

 • Stavanger kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert på service-/informasjonstorget i kommune, i folkebiblioteket, i frivilligsentral og i ulike bydelshus. Det gis veiledning gjennom individuell veiledning, fysiske kurs og veiledning med instruktør i grupper. Veiledningen blir gitt av både egne ansatte og eksterne personer. 

  Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til bruk av kommunens og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson i kommunen: Tone Hafnor
  E-postadresse til kontaktperson: tone.hafnor@stavanger.kommune.no

  Les mer om tilbudet i Stavanger kommune her: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/datahjelp/

 • Steinkjer kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud som er drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester. Det er de ansatte ved biblioteket som gir veiledningen.

  Kontaktperson: Marianne Vanem, Marianne.Vanem@steinkjer.kommune.no

   

 • Sunndal kommune

  Et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av eksterne aktører alene. Tilbudet gis på pensjonistsenteret, og her gis det individuell veiledning, fysiske kurs og nettkurs. Det er eksterne, frivillige som gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Sigrun Rødset, sigrun.rodset@sunndal.kommune.no

 • Sykkylven kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert på frivilligsentralen. Det gis individuell veiledning, arrangeres fysiske kurs og mulighet for drop-in.

  Det er eksterne frivillige som veileder eldre i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.), hjelp til bruk av kommunens digitale tjenester og hjelp til bruk av statlige digitale tjenester.

   

 • Sør-Fron kommune

  Biblioteket arrangerer tidvis kurs primært til eldre om digital tilnærming på mobile enheter. Veiledning gis både hos service/infotorget og hos folkebiblioteket

  Kontaktperson: Jo Kristian Bartnes, jkb@sor-fron.kommune.no

   

 • Time kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud det både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket. Innbyggerne tilbys individuell veiledning, kurs og hjelp over telefon. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer som gir veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke både kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Aud Søyland Kristensen, aud.kristensen@time.kommune.no

   

 • Tromsø kommune

  Et fast veiledningstilbud om er organisert og drevet av kommunen alene. Kommunens egne ansatte gir individuell veiledning på service-/informasjonstorg og folkebiblioteket til kommunen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og bruk av kommunens digitale tjenester.

   

  Kontaktperson: Anja Borg Andreassen, anja.borg.andreassen@tromso.kommune.no 

   

 • Tynset kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert i Tynset Frivilligsentral. Her gis det både individuell veiledning og kurs. Det er lokale pensjonister gir veiledningen, og det tilbys veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Gudrun Bakken, post@tynset.frivilligsentral.no

   

 • Ullensaker kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar.  Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket og i frivillighetssentralen. Det gis både individuell veiledning og holdes fysiske kurs. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som veileder innbyggerne. Det veiledes i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og hjelp til utskrifter.

   

  Kontaktperson i kommunen: Siri Hytmarken Sletner, siri.h.sletner@ullensaker.kommune.no

  Les mer om tilbudet på kommunens nettside

 • Ullensvang kommune

  Et fast organisert lavterskeltilbud i grunnleggende digital kompetanse. Veiledningstilbudet er organisert og drevet av kommunen alene, og det er fysisk lokalisert i frivilligsentralen. Tilbudet består både av fysisk kurs og individuell veiledning. Det er kommunens egne ansatte som utfører veiledningen. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internettjenester og hjelp til å bruke både kommunenes og statens digitale tjenester.

  Kontaktperson: Elin Myran, elin.myran@odda.kommune.no

 • Vanylven kommune

  Kommunen tilbyr kurs ved behov. Foregår i kommunestyresalen

  Kontakperson: Andreas Christian Nørve, andreas.norve@vanylven.no

   

 • Vestnes kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning og kurs. Det er en kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne som gir veiledning. Det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester og hjelp til å bruke både kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Vigdis Ødegård, vigdis.odegard@vestnes.kommune.no

 • Vevelstad kommune

  Et fast veiledningstilbud i frivilligsentralen. Her gis det individuell veiledning til innbyggerne i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester. Veiledningen gis av de ansatte i frivilligsentralen.

 • Vinje kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar (frivillighet, foreninger, etc.). Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket til kommunen. En kombinasjon av kommunens egne ansatte og eksterne personer gir individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.) og bruk av kommunale og statlige digitale tjenester.

  Kontaktperson: Lene S. Breidalen, lene.breidalen@vinje.kommune.no

  Les mer om tilbudet: https://www.vinje.kommune.no/bibliotek.483428.nn.html

   

 • Ørland kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne aktører bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket til kommunen. Her tilbys innbyggerne individuell veiledning og fysiske kurs. Det er en kombinasjon av bibliotekets egne ansatte og eksterne personer som gir veiledning. Det blir i hovedsak veiledet i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Margaret Aune, Margaret.Aune@orland.kommune.no

 • Ørsta kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er lokalisert på folkebiblioteket, og de tilbyr fysiske kurs i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester (for eksempel bruk av PC/nettbrett, bruk av internett, sosiale medier etc.). Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne bidragsytere som utfører veiledning.

  Kontaktperson: Fred Igland, fredigland@yahoo.no 

 • Øvre Eiker kommune

  Et fast veiledningstilbud som er organisert og drevet av kommunen alene. Tilbudet er fysisk lokalisert i servicetorget, i folkebiblioteket og i åpen digital kafe i rådhusets kantine. Innbyggerne tilbys individuell veiledning, fysiske kurs og introduksjonsvideoer. Det er kommunens egne ansatte som gir veiledningen, og det gis veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester.

  Kontaktperson: Anne Lise Bergh, anne-l.berg@ovre-eiker.kommune.no

 • Åseral kommune

  Et fast organisert veiledningstilbud der både kommunen og eksterne bidrar. Tilbudet er fysisk lokalisert i folkebiblioteket og i frivilligsentralen. Her gis det individuell veiledning i generell bruk av digitale verktøy og internett-tjenester samt hjelp til å bruke kommunens og statens digitale tjenester. Det er en kombinasjon av egne ansatte og eksterne personer som gir veiledning.

Finner du ikke din kommunes veiledningstilbud på listen?

Dersom du ikke finner din kommunes veiledningstilbud på listen kan du fylle ut denne undersøkelsen. KS vil oppdatere informasjonen så raskt som mulig.

Dersom du ikke får fylt ut skjemaet eller du vil oppdatere informasjonen for din kommunes tilbud, send en e-post til digihjelpen@ks.no