Hvordan kan gi vi veiledning i digital kompetanse når vi må holde avstand og ta hensyn til smittevern? 

KS arrangerer digitale treff denne høsten der kommuner kan dele erfaringer. Tirsdag 13. oktober gjennomførte vi det første digitale Digihjelpen-treffet. Over halvparten av deltakerne fortalte at de har tilpasset og endret veiledningstilbudet   etter at koronaen kom til Norge. På treffet delte Meråker og Bergen kommune  erfaringer fra sine tilbud og fortalte hva de har gjort  for å kunne fortsette å veilede sine  innbyggerne.   

Her er noen tips for å tilpasse veiledningen  

  • Bruke pekestokk 
  • Vise først på storskjerm og deretter egen skjerm  
  • Stå på skrå bak 
  • Bruke programvare som teamviewer i samme rom 
  • Kjøpe nok overganger til Ipad/telefon/PC til projektor/storskjerm  
  • Tilby fjernhjelp til dem som kan motta det  
  • Alle bruker eget utstyr og trykker på egen skjerm 
  • Fysisk oppslag/plakater på seniorsenter og butikk  
  • Trygg innbygger på at smittevern tas på alvor 
  • Besøksregistrering til ev. smittesporing (navn, nummer og tidsrom) og slett data etter 10 dager.   

Savner gruppetilbudet 

Anne Marken, biblioteksjef ved folkebiblioteket i Meråker kommune, delte erfaringer om hvordan deres veiledningstilbud har endret seg etter korona og hvordan de har forsøkt å tilpasse seg den nye hverdagen.  
– Behovet for hjelp med digitale verktøy og tjenester er stort, og et veiledningstilbud er veldig nødvendig. Etter korona har mange av innbyggerne savnet det sosiale som veiledningstilbudet også har bidratt med, fortalte Anne Marken.  

Når veiledning gjøres i grupper er  deltakerne flinke til å hjelpe hverandre og deler gjerne tips og triks med hverandre, dette blir det lite av når veiledningen må gjøres en-til-en.  

Meråker har beholdt ordinære åpningstider på biblioteket og forsøker å tilpasse og informere slik at ikke alle som bruker biblioteket kommer samtidig. De bruker håndsprit og hansker, og munnbind om nødvendig.  

– Hvilke tilpasninger de gjør vil være avhengig av smittesituasjonen, «veien blir litt til mens vi går», fortalte Anne Marken. 

Se presentasjonen til Meråker kommune

To like skjermer med glass mellom  

Lillian Røthe fra Innbyggerservice i Bergen kommune delte også erfaringer med hvordan de har tilpasset sitt tilbud.  
– I starten var det krevende å gi veiledning på PC når man må holde en meters avstand, men så kom en medarbeider på ideen om å koble to PC-skjermer ved siden av hverandre sammen og velge duplikat-visning. Med beskyttelsesgass ser veilederen hele tiden skjermbildet til innbygger, dette har vært en stor suksess i Bergen, fortalte Lillian Røthe 

I Bergen kommune gir de veiledning i grunnleggende kompetanse flere steder. Innbyggerservice tilbyr vanligvis en-til-en veiledning som enten kan bestilles eller somdrop-in. De veileder mye i søknader og tjenester som har blitt digitalisert i Bergen kommune. I tillegg veileder de i bruk av Min side og hvordan opprette e-post. Biblioteket har også hatt flere tilbud som Kom-i-gang-klubben og Data-kafé. Tilbudet om gruppeveiledning i biblioteket er fortsatt stengt, men Innbyggerservice drop-in veiledning i sine lokaler.  

– Vi merker mer press på vårt tilbud på Innbyggerservice siden flere publikumstjenester fortsatt holdes stengt, og ser derfor hvor viktig det er at dette tilbudet holdes åpent, fortalte Røthe  

Se presentasjonen til Bergen kommune

KS ogDigihjelpen-prosjektetvil arrangere flere små digitaledigihjelpen-treff denne høsten. Målet er at dere som jobber medveiledningstilbud i digital kompetanse kan treffes på tvers av tilbud og kommuner, og sammen diskutere relevante temaer og dele erfaringer og innspill med hverandreNye datoer og påmelding vil bli delt her på Digihjelpen.no og i facebook-gruppen «Digihjelpen – et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse».