Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Siste fra Digihjelpen

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til en gruppe som både består av de som aldri har brukt en datamaskin og de som har lang utdanning fra hjemlandet? Nok tid, repetisjon og tilpasset opplæring er viktige stikkord for datakursene «Digital borger».

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Helsedirektoratet lyser ut 20 millioner kroner for å styrke den digitale kompetansen hos sårbare eldre. Kommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner, kan søke om tilskudd. Fristen er 21. mai

Hvordan veilede når vi må holde avstand?

Hvordan veilede når vi må holde avstand?

Å være digitalt selvhjulpen er blitt viktigere enn noen gang under koronapandemien. Men det er fortsatt mange innbyggere som trenger hjelp, og de kommunale veiledningstilbudene opplever stor pågang.

Damer og data – selvstendige kvinner, mestring og inkludering

Damer og data – selvstendige kvinner, mestring og inkludering

Med kurset «D@mer og d@ta» ønsker Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet å bidra til at minoritetskvinner som har behov for det, kan få hjelp til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet Digihjelpen i 2016. Hensikten er å få enda flere på nett.

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

Mangfold og godt samarbeid på tvers i Bergen kommune

I Bergen kommune kan innbyggerne velge mellom flere tilbud som bidrar med å heve den digitale kompetansen og hjelper dem med å ta i bruk digitale tjenester. Det arrangeres både drop-in og opplæringstilbud som må bestilles på forhånd.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT