Reformteam
KS har etablert en tverrfaglig gruppe knyttet til kommune- og regionreformene: 

  • Reformteamets oppgave er å etablere tilbud til kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen, ut fra deres behov.

Avtale om god prosess
20. juni 2016 ble det inngått en avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune om å gi bistand til kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt å slå seg sammen. Formålet er å legge til rette for en god prosess som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.

Samlinger
Sammen med departementet og partene arrangerer KS en rekke seminarer, samlinger og nettverk for kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt sammenslåing:

  • Høsten 2018 arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet en lokaldemokratikonferanse i Trondheim 25. og 26. september.
  • Alle fylkeskommuner som skal slå seg sammen er invitert til seminar på Gardemoen 15. – 16. oktober.
  • Det er også planlagt et faglig seminar for alle som jobber med kulturbygging og kommunikasjon i sammenslåingsprosessene.

Erfaringer fra andre
På oppdrag fra KS er erfaringene fra to sammenslåingsprosesser samlet:

Telemarksforskning og Deloitte står bak begge rapportene. De har blant annet sett på suksessfaktorer knyttet til organisering av sammenslåingen, viktige milepæler og veivalg, innbyggermedvirkning og prosessledelse. KS har utarbeidet et idéhefte "Råd til kommuner som slår seg sammen" med grunnlag i rapporten fra Sandefjord og tidligere frivillige sammenslåinger.

Deling og læring

  • Reformteamet kan kontaktes for spørsmål eller ønsker.
  • På KS Læring har vi også opprettet en digital arena for erfaringsutveksling, deling og læring.
  • På siden «Nye kommuner og fylkeskommuner har vi samlet veiledere, presentasjoner, innledninger og noen eksempler fra de ulike sammenslåingsprosessene. Alle kommuner og fylkeskommuner kan opprette brukere, stille spørsmål og dele dokumenter med andre de andre deltakerne.